papren iznos

Poljska ima 45 dana da plati kaznu Europskoj komisiji zbog kršenja neovisnosti sudaca

20.01.2022 u 16:37

Bionic
Reading

Europska komisija zatražila je u četvrtak od Poljske da plati 69 milijuna eura kazne jer nije izvršila nalog Suda EU-a da suspendira rad Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda, za koje se smatra da krši neovisnost sudaca.

Komisija je u četvrtak poslala pismo poljskim vlastima u kojem se traži da u roku od 45 dana plate iznos od 69 milijuna eura.

Sud EU-a naložio je Poljskoj 27. listopada prošle godine da plaća kaznu od milijun eura dnevno, počevši od 3. studenoga, jer nije suspendirala disciplinsko vijeće Vrhovnog suda.

Sud EU-a je prije toga zatražio od Poljske da u hitnom roku ukine Disciplinsko vijeće Vrhovnog suda. Varšava je najavila da će ga ukinuti ali do danas nije ništa poduzela u tom smislu. Stoga je Sud EU-a odredio financijsku kaznu.

Poljska je 2017. usvojila nova pravila o disciplinskom postupku za suce Vrhovnog suda i redovnih sudova, uključujući osnivanje Disciplinskog vijeća koje je zaduženo za disciplinske postupke protiv sudaca Vrhovnog suda i za žalbene postupke protiv sudaca redovnih sudova.

Europska komisija je nakon toga podigla i dobila tužbu pred Sudom EU-a, jer je utvrđeno da novi disciplinski režim ne jamči neovisnost i nepristranost vijeća čiji su članovi suci koje je izabralo Nacionalno vijeće za pravosuđe. To se, pak, vijeće sastoji se od 15 sudaca koje bira Sejm, donji dom poljskog parlamenta.

Ako Varšava ne plati traženi iznos, Komisija bi nakon dva mjeseca mogla oduzeti taj iznos iz europskih fondova koji su namijenjeni Poljskoj, što se dosad nikada nije dogodilo u EU-u.

Komisija je već godinama u sporu s Poljskom, čija konzervativna vlada provodi kontroverzne pravosudne reforme, koje u Bruxellesu ocjenjuju protivnim europskim standardima.

Taj spor dosegnuo je vrhunac kada je poljski ustavni sud u srpnju i listopadu prošle godine donio odluke u kojima je ustvrdio da neke odredbe ugovora EU-a nisu u skladu s poljskim ustavom, dovodeći u pitanje primat europskog prava.

U listopadu prošle godine Europski parlament je izglasao pravno neobvezujuću rezoluciju u kojoj se kaže da poljski ustavni sud nije je pravno valjan niti je neovisan, te da nije kvalificiran za tumačenje Ustava u Poljskoj.

Zbog spora po pitanju vladavine prava, Komisija još nije odobrila poljski nacionalni plan za oporavak i otpornost, a isti je slučaj s mađarskim planom.

Mađarska i Poljska zatražile su od Suda EU-a da se očituje o pravnoj valjanosti mehanizma uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije u slučaju povreda načelâ vladavine prava u državama članicama.

Iako Komisija to ne želi javno priznati, očito je da čeka na pravorijek Suda o tom pitanju prije nego što odobri nacionalne planove za oporavak tih dvaju država članica.

Režim uvjetovanosti bio je najteža prepreka u pregovorima čelnika država članica o višegodišnjem proračunu za razdoblje 2021. do 2027. godine i za posebni instrument EU sljedeće generacije, namijenjen za oporavak od posljedica pandemije. Kompromis je postignut nakon što je Mađarskoj i Poljskoj obećano da se uredba neće primjenjivati dok se o tome ne izjasni Sud EU-a.