POREZNA UPRAVA TVRDI

'Pogrešno se tumači oporezivanja primitaka učenika i studenata'

05.01.2017 u 18:08

Bionic
Reading

Porezna uprava priopćenjem je reagirala na, kako navode, pogrešna tumačenja oporezivanja primitaka učenika i studenata od 1. siječnja 2017. koja su se pojavila u medijima, a koja su izazvala zabrinutost u studentskoj populaciji

Zakonom o porezu na dohodak propisan je jedinstveni osnovni osobni odbitak za sve hrvatske građane, primatelje dohotka pa i učenici i studenti koji ostvaruju dohodak po bilo kojoj osnovi imaju pravo na neoporezivi osnovni odbitak u iznosu od 3.800 kuna mjesečno odnosno 45.600 kuna godišnje.

Pored toga, učenici i studenti imaju pravo na dodatnih neoporezivih 15.000 kuna primitaka godišnje odnosno 1.250 kuna mjesečno što sve zajedno iznosi 5.050 kuna mjesečno odnosno 60.600 kuna godišnje. Prema tome, na mjesečne iznose primitaka učenika i studenata do iznosa od 5.050 kuna neće se obračunavati porez na dohodak. Ako se ostvari mjesečni primitak iznad toga iznosa, na razliku iznad 5.050 kuna će se obračunati porez na dohodak i eventualni prirez, navode iz Porezne uprave.

Ako ukupni godišnji primici učenika i studenata ne prelaze iznos od 60.600 kuna, sav eventualno plaćeni porez i prirez na dohodak prilikom isplata primitaka iznad 5.050 kuna mjesečno bit će im vraćen nakon godišnjeg obračuna. Dakle naglašavaju iz Porezne uprave - svi primici učenika i studenata do iznosa od 5.050 kuna mjesečno oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak.

Postupanja posrednika pri zapošljavanju (student servisa) pri obračunu poreza na dohodak na primitke učenika i studenata bit će detaljno propisani. Međutim, s obzirom na novonastalu situaciju nerazumijevanja oko oporezivanja primitaka učenika i studenata, Ministarstvo financija - Porezna uprava će posrednicima pri zapošljavanju učenika i studenata (student servisima i drugima) promptno dostaviti obveznu uputu o postupanju.

Smatraju potrebnim napomenuti i sljedeće - ako učenik odnosno student ostvari dohodak na godišnjoj razini do iznosa od 15.000 kuna, njegovi roditelji odnosno skrbnik ostvaruje poreznu olakšicu za njega uzdržavanog člana (do sada je bilo 13.000 kuna godišnje). Dodatno, napominju da je neoporezivi iznos stipendija učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima od 1. siječnja 2017. iznosi 1.750 kuna mjesečno. O navedenom, tvrde, na sastanku održanom 5. siječnja 2017. u Poreznoj upravi upoznati su i predstavnici Studentskog zbora s kojima će se sljedeći tjedan sastati i ministar financija Zdravko Marić.

Slijedom svega navedenog, jasno je da je porezna reforma imala za cilj izaći u susret mladima, zaključili su u Poreznoj upravi.