počinje odbrojavanje

DIP objavio što trebaju napraviti oni koji žele na lokalnim izborima birati i biti birani

08.02.2021 u 11:01

Bionic
Reading

Iako je do lokalnih izbora više od tri mjeseca, Državno izborno povjerenstvo (DIP) već se priprema za njih, pa tako podsjeća državljane drugih država članica EU, koji u Hrvatskoj imaju prebivalište ili boravište, što moraju napraviti žele li na tim izborima birati i biti birani

Takvi građani, naime, imaju pravo birati članove vijeća i skupština općine, grada i županije u kojima imaju prebivalište ili boravište (aktivno pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela svoje jedinice (pasivno pravo).

Do 15. travnja zahtjevi za upis

Žele li glasovati na izbornu nedjelju, 16. svibnja, državljani druge članice Unije, dužni su najkasnije do 15. travnja podnijeti zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju birača. Podnose ga nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača, prema mjestu njihova prebivališta ili boravišta u Hrvatskoj.

Kontakt podaci nadležnih upravnih tijela bit će dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave – https://pravosudje.gov.hr/ .

Uz zahtjev za upis, trebat će predočiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu, u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa prebivališta ili boravišta i izjavu da nisu lišeni prava glasovanja u državi članici Unije čiji su državljani.

Pod uvjetom da u Hrvatskoj i državi čiji su državljani nisu pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku lišeni prava na kandidiranje, državljani druge države članice EU, mogu se u 'svojoj' jedinici kandidirati i biti izabrani za člana predstavničkog tijela pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane.

Na lokalnim izborima, u nedjelju, 16. svibnja birat će se članovi općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba (predstavnička tijela) te općinski načelnici, gradonačelnici i župani i njihovi zamjenici (izvršna vlast).

Glasovanje samo u mjestu prebivališta

Za razliku od drugih izbora, birači će moći glasovati samo u mjestu prebivališta, ne izvan njega, bilo na području Hrvatske, bilo u inozemstvu.

U županiji s više od 250 tisuća i gradu s više od 100 tisuća stanovnika, župan i gradonačelnik imaju dva zamjenika koji će se birati zajedno s njima.

U županiji koja ima do 250 tisuća stanovnika, gradu i općini s više od deset tisuća do 100 tisuća stanovnika i gradu sjedištu županije, župan, gradonačelnik odnosno načelnik imaju jednog zamjenika koji se bira zajedno s njima.

U nekim jedinicama biraju se i zamjenici općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda hrvatskog naroda. Njih mogu birati samo birači pripadnici manjina koje imaju pravo na zamjenike te imaju prebivalište u jedinici u kojoj se biraju. Isto vrijedi i za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda hrvatskog naroda u općini u kojoj pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu stanovništva.