NIKOLA TESLA EV RALLY

HT prvi u Hrvatskoj povezuje pametne punionice za automobile

28.05.2014 u 10:20

Bionic
Reading

HT prisustvovanjem na Nikola Tesla EV Rally Croatia 2014 demonstrira napredne ICT tehnologije iz nadolazećeg svijeta E-Mobilnosti

Prema europskoj Direktivi o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva (2013/0012 (COD)), Republika Hrvatska ima obvezu do 31. prosinca 2020. uspostaviti primjereni broj javno dostupnih postaja za punjenje kako bi električna vozila mogla prometovati barem u gradskim/prigradskim naseljima i drugim gusto naseljenim područjima te, prema potrebi, u okviru mreža koje određuju države članice. Ukupan investicijski ciklus u infrastrukturu procjenjuje se na 100 milijuna eura, a očekuje se prihodovni potencijal na ime pružanja naprednih usluga od minimalno 50 milijuna eura u istom razdoblju. Trenutačno je u Hrvatskoj instalirano tek 15-ak punionica čime se ova industrija nalazi u povojima predstojećeg intenzivnog razvoja.

Zato će se Hrvatska uskoro upisati u povijest kao prva zemlja koja je ugostila reli isključivo električnih vozila paralelno sa postavljanjem infrastrukture i povezivanjem lokalnih tj. javnih i privatnih subjekata u partnerstvu kroz održivi razvoj. Na ruti od Rovinja do Zagreba dugačkoj 850 km, od 27. do 31. svibnja sudjelovat će međunarodni dvočlani timovi, a od automobila koje ćemo moći vidjeti valja spomenuti Teslu Model S i Roadster, Rimac Concept One, Doking XD i LOOX, Nissan Leaf, BMW i3, Opel Ampera, Citroen C-zero, Mitsubishi I-miev, najnoviji model Mitsubishi Outlandera PHEV , trenutno najpoželjnijeg SUV plug in hybrida, te brojna konvertirana vozila. Vozači će dnevno prevaljivati 160 kilometara duž takozvane 'zelene električne magistrale' koja će biti premrežena pametnim , tj. multimedijalnim punionicama električnom energijom.

Cilj je Nikola Tesla EV Rally Croatia učiniti tradicionalnim, prepoznatljivim događajem, kao i stvoriti bazu za stvaranje infrastrukture koja bi našu zemlju trebala učiniti još zanimljivijom turističkom destinacijom za vlasnike vozila iduće generacije.

MOBINCITY projekt

Godine 2012., HT je ušao u međunarodni razvojni projekt MOBINCITY www.mobincity.eu, koji ima za cilj razviti potpuno novi eko sustav ICT tehnologija, koje će omogućiti učinkovito korištenje električnih vozila kroz njihovo povezivanje s elektroenergetskom infrastrukturom (mrežom električnih punionica), prometnom infrastrukturom i samim korisnicima električnih vozila.
U konkretnom slučaju povezivanja elektroenergetske infrastrukture, radi se o višeslojnoj ICT arhitekturi, koja će povezati punionice za električna vozila s centrima za upravljanjem mrežom punionica (napredna ICT rješenja smještena u cloudu) i provisioning sustavima za potporu pružanja korisničkih usluga elektro mobilnosti (dedicirani CRM, Billing i Customer Care).

Konačni cilj ovakve napredne arhitekture je omogućiti vrhunsko korisničko iskustvo na način da će korisnik električnog vozila moći preko jednog korisničkog sučelja (pametni telefon, integrirani IT sustav u vozilu, itd) komunicirati s centralnim provisioning sustavom, koji će određivati optimalan put korisnika do ciljne lokacije, koristeći pri tome prometne informacije te informacije o stanju vozila korisnika i mreže punionica.

Nadgradnja sustava s roaming platformama omogućava korisniku nesmetano korištenje usluge punjenja električnog vozila na raznim lokacijama (koje će biti u vlasništvu različitih dionika, npr. javnih parkirališta, hotela, restorana, kampova, itd.) s jednim autorizacijskim elementom (RFID kartica, SMS i/ili QR kod) te jedinstvenim korisničkim ID-om.

U okviru projekta MOBINCITY, HT-ov tim konkretno provodi testiranja realnih mogućnosti i kvalitete prijenosa podataka između punionica i centra za upravljanjem, smještenom u HT-ovom testnom cloud rješenju, i to na live LTE mreži. U elektroenergetici na snazi je komunikacijski standard IEC61850, koji postavlja vrlo rigorozne zahtjeve u pogledu prijenosa podataka, i to posebice s obzirom na sljedeće tehničke minimume: pouzdanost, latentnost, propusnost, pokrivenost, sigurnost te rezervno napajanje. Npr., kriterij za prijenos podataka između punionice za električna vozila i centra za upravljanje je <100 ms.

Trenutačno se komunikacija u elektroenergetici na razini visokonaponske i srednjenaponske mreže između operatera sustava i krajnjih subjekata vrši putem robusnih sustava SCADA, međusobno povezanih skupim optičkim kablovima. U budućnosti te poglavito intenzivnijim razvojem pametnih mreža (engl. Smart Grid) na niskonaponskoj razini, tu arhitekturu će početi zamjenjivati bežični komunikacijski sustav, temeljen na korištenju LTE mreže, koja bi trebala moći udovoljiti spomenutom minimumu tehničkih zahtjeva.

Rezultati testiranja pokazat će u kojoj je mjeri LTE mreža adekvatna da u potpunosti zamijeni postojeću optičku infrastrukturu u tom segmentu.

Demonstracija tehničkih rješenja

HT je dao potporu projektu Nikola Tesla EV Rally Croatia 2014, na način da će kao prvi telekom operater u Hrvatskoj povezati pametnu punionicu, koja će se instalirati u Smiljanu uoči početka Rallyja s centrom za upravljanje, putem LTE mreže. Riječ je o punionici opremljenoj dvjema utičnicama nominalne snage 2 puta 22 kW, kojom se omogućuje istovremeno punjenje dvaju tipičnih električnih vozila u vremenu od 40-ak minuta (primjer se odnosi na praznu standardnu bateriju kapaciteta do 16 kWh).

Centrom za upravljanje mrežom punionica u budućnosti će se koristiti operateri mreže punionica (distributer električne energije ili neki drugi poslovni subjekt, koji u vlasništvu ima veći broj punionica: npr. javni parking, hotelski lanac, trgovački lanac, itd.), koji će isti koristiti za operativno upravljanje mrežom punionica te će na toj osnovi moći optimizirati alokaciju budućih kapitalnih investicija, usmjerenih u razvoj mreže punionica te eventualno dodatnih korisničkih usluga. Centar za upravljanje mrežom punionica prikupljat će informacije o potrošnji korisnika na pojedinoj lokaciji te će ih prosljeđivati pružateljima usluga, koji će na temelju njih vršiti obračun potrošnje električne energije kao sastavnog dijela napredne usluge elektromobilnosti.
Pored povezivanja punionica za električna vozila, HT je za potrebe Rallyja osigurao korištenje usluge Cloud Nadzor vozila, kojom će se omogućiti praćenje električnih vozila u realnom vremenu sucima i svim gledateljima.

Cloud Nadzor vozila je ICT rješenje posljednje generacije, koje uz pomoć najnovije Cloud i M2M tehnologije omogućuje napredne funkcionalnosti u praćenju voznoga parka. Ovaj oblik tehnologije omogućava pristup, upravljanje i pohranjivanje podataka s bilo kojeg mjesta, bilo kada, preko različitih uređaja spojenih na Internet.

Kako bi svim zainteresiranima približio zbivanja na Rallyju HT-ov ICT odjel omogućio je praćenje svakog vozila, njegovu trenutačnu brzinu, lokaciju te sva kretanja u prošlosti. Posjetitelji utrke mogu pronaći na startu utrke i na samim vozilima QR kod koji će osigurati da lako saznaju gdje im se nalazi favorit. Za one manje sretne koji ne mogu doći na utrku, HT je osigurao praćenje uživo putem internetske aplikacije Cloud Nadzor vozila.

Uzimajući u obzir nedavnu komercijalizaciju usluge opskrbe električnom energijom u segmentu rezidencijalnih i malih poslovnih korisnika, HT i ovim primjerima pokazuje da kao tehnološki lider kontinuirano ulaže u razvoj internih i eksternih tehnoloških ekosustava budućnosti.