ministarstvo kulture i medija

Otvoren poziv za sudjelovanje u izradi nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija

25.07.2022 u 10:00

Bionic
Reading

Ministarstvo kulture i medija objavilo je na svojim mrežnim stranicama poziv na sudjelovanje u izradi okvira nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine putem online obrasca na kojemu se može komentirati predloženih sedam ciljeva te provedbene mjere

Obrazac je, ističu iz Ministarstva, izrađen umjesto organizacije fokus skupina i panel rasprava kako bi se svim zainteresiranim dionicima omogućilo da pod istim uvjetima komentiraju izrađeni okvir nacrta Nacionalnog plana te da iznesu prijedloge.

Na taj način upućeni komentari i prijedlozi zaprimat će se do 12. rujna, a službeno e-Savjetovanje na kojemu će se predstaviti dorađeni prijedlog Nacionalnog plana predviđeno je za listopad.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine krovni je srednjoročni akt strateškog planiranja za područje kulture i medija koji će objediniti sve dosadašnje srednjoročne i dugoročne dokumente.

Njime se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije i ostalih primjenjivih akata strateškog planiranja, a sadrži posebne ciljeve te predstavlja okvir za oblikovanje mjera i aktivnosti, obrazlaže Ministarstvo.

Okvir nacrta Nacionalnog plana donijela je Stručna radna skupina na sastanku 28. lipnja.

Niz mjera kroz sedam ciljeva

Plan sadrži sedam ciljeva kroz koje se predlaže niz mjera, a prvi je Poticanje razvoja kulture i umjetničkog stvaralaštva usmjeren na razvoj izvedbenih umjetnosti, vizualnih umjetnosti, arhitekture, dizajna, interdisciplinarnih umjetnosti te suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi, knjige i nakladništva i audiovizualnih djelatnosti.

Za taj su cilj predložene mjere podrške stvaralaštvu i produkciji, kao i potpore nacionalnim kazalištima i kazališnim manifestacijama, poticanja unapređenja tržišta umjetnina i izgradnje sustava otkupa, ulaganja u prijevode, poticanja sajmova knjiga i provedbe programa za poticanje čitanja.

Kroz cilj Programska podrška kulturi i medijima, osiguravanje prostora za rad te poticanje međunarodne suradnje i gospodarskog doprinosa, unaprijedit će se status umjetnika i podržati organizacije u području kulture, odnosno financirati programi strukovnih udruga i organizacija civilnog društva te pružiti potpora socijalnom statusu umjetnika.

U sklopu tog cilja je mjera osiguravanja prostora za rad za potrebe kulture i kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a uz ostalo se planira provedba energetske obnove zgrada sa statusom kulturnog dobra, kao i mjera poticanja mobilnosti, transfera znanja i međunarodne kulturne suradnje.

Kroz cilj Poticanje sudjelovanja i obrazovanja u području kulture i medija poduprijet će se sudjelovanje u kulturi, razvoj publike i kulturno-umjetnički amaterizam, poticati razvoj formalnog i cjeloživotnog obrazovanja, osiguravati pristup marginaliziranih i ranjivih skupina društva kulturi, promicati rodna ravnopravnost te osiguravati zastupljenost i razmjenu kulturnih sadržaja manjinskih skupina.

Cilj Zaštita, očuvanje, prezentacija i vrednovanje kulturne baštine predviđa podršku istraživanju, dokumentiranju i upravljanju kulturnom baštinom, osiguravanje zaštite i očuvanja kulturne baštine te poticanje njezinog održivog upravljanja, promicanja i turističke valorizacije.

Kroz Razvoj sustava arhiva, knjižnica i muzeja podržat će se prikupljanje, obrada, očuvanje i prezentacija građe, poticanje njezine digitalizacije te razvoj stručnih i infrastrukturnih kapaciteta arhiva, knjižnica i muzeja.

Unaprjeđenje statusa novinarske profesije i profesionalnih standarda

Nacionalni plan predviđa i cilj Unaprjeđenje statusa novinarske profesije, medijskog sustava i poticanje pluralizma kroz koji će se mjerom Unaprjeđene profesionalnih standarda, statusa novinara, povjerenja i uloge medija u društvu poticati kvalitetno novinarstvo i inovativnost sadržaja od javnog interesa te samoregulacija i koregulacija u medijskom sektoru. Za tu je mjeru ključna provedba investicije "Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka" Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Posebnom će se mjerom pak urgirati na smanjenje poreznog opterećenja u medijskom sektoru te poboljšavati procjena ekonomske održivosti pri dodjeli novih koncesija elektroničkim medijima, a predviđene su i mjere poticanja medijske pismenosti, obrazovanja i stjecanja vještina za digitalno okruženje.

Kroz cilj Učinkovita podrška kulturnom i medijskom sektoru unaprijedit će se upravljanje rizicima, poticati istraživanja, prikupljanje statističkih podataka te praćenje i unapređivanje strateških okvira za razvoj kulture i medija, unaprijediti normativni okvir i sustav financiranja te podržati implementacija međunarodnih kulturnih politika. Ulagat će se i u razvoj ljudskih potencijala i unapređenje sustava administrativne i informatičke podrške kulturnom i medijskom sektoru.

Ministarstvo kulture i medija objavilo je na svojim mrežnim stranicama poziv na sudjelovanje u izradi okvira nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine putem online obrasca na kojemu se može komentirati predloženih sedam ciljeva te provedbene mjere.

Obrazac je, ističu iz Ministarstva, izrađen umjesto organizacije fokus skupina i panel rasprava kako bi se svim zainteresiranim dionicima omogućilo da pod istim uvjetima komentiraju izrađeni okvir nacrta Nacionalnog plana te da iznesu prijedloge.

Na taj način upućeni komentari i prijedlozi zaprimat će se do 12. rujna, a službeno e-Savjetovanje na kojemu će se predstaviti dorađeni prijedlog Nacionalnog plana predviđeno je za listopad.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine krovni je srednjoročni akt strateškog planiranja za područje kulture i medija koji će objediniti sve dosadašnje srednjoročne i dugoročne dokumente.

Njime se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije i ostalih primjenjivih akata strateškog planiranja, a sadrži posebne ciljeve te predstavlja okvir za oblikovanje mjera i aktivnosti, obrazlaže Ministarstvo.

Okvir nacrta Nacionalnog plana donijela je Stručna radna skupina na sastanku 28. lipnja.

Niz mjera kroz sedam ciljeva

Plan sadrži sedam ciljeva kroz koje se predlaže niz mjera, a prvi je Poticanje razvoja kulture i umjetničkog stvaralaštva usmjeren na razvoj izvedbenih umjetnosti, vizualnih umjetnosti, arhitekture, dizajna, interdisciplinarnih umjetnosti te suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi, knjige i nakladništva i audiovizualnih djelatnosti.

Za taj su cilj predložene mjere podrške stvaralaštvu i produkciji, kao i potpore nacionalnim kazalištima i kazališnim manifestacijama, poticanja unapređenja tržišta umjetnina i izgradnje sustava otkupa, ulaganja u prijevode, poticanja sajmova knjiga i provedbe programa za poticanje čitanja.

Kroz cilj Programska podrška kulturi i medijima, osiguravanje prostora za rad te poticanje međunarodne suradnje i gospodarskog doprinosa, unaprijedit će se status umjetnika i podržati organizacije u području kulture, odnosno financirati programi strukovnih udruga i organizacija civilnog društva te pružiti potpora socijalnom statusu umjetnika.

U sklopu tog cilja je mjera osiguravanja prostora za rad za potrebe kulture i kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a uz ostalo se planira provedba energetske obnove zgrada sa statusom kulturnog dobra, kao i mjera poticanja mobilnosti, transfera znanja i međunarodne kulturne suradnje.

Kroz cilj Poticanje sudjelovanja i obrazovanja u području kulture i medija poduprijet će se sudjelovanje u kulturi, razvoj publike i kulturno-umjetnički amaterizam, poticati razvoj formalnog i cjeloživotnog obrazovanja, osiguravati pristup marginaliziranih i ranjivih skupina društva kulturi, promicati rodna ravnopravnost te osiguravati zastupljenost i razmjenu kulturnih sadržaja manjinskih skupina.

Cilj Zaštita, očuvanje, prezentacija i vrednovanje kulturne baštine predviđa podršku istraživanju, dokumentiranju i upravljanju kulturnom baštinom, osiguravanje zaštite i očuvanja kulturne baštine te poticanje njezinog održivog upravljanja, promicanja i turističke valorizacije.

Kroz Razvoj sustava arhiva, knjižnica i muzeja podržat će se prikupljanje, obrada, očuvanje i prezentacija građe, poticanje njezine digitalizacije te razvoj stručnih i infrastrukturnih kapaciteta arhiva, knjižnica i muzeja.

Unaprjeđenje statusa novinarske profesije i profesionalnih standarda

Nacionalni plan predviđa i cilj Unaprjeđenje statusa novinarske profesije, medijskog sustava i poticanje pluralizma kroz koji će se mjerom Unaprjeđene profesionalnih standarda, statusa novinara, povjerenja i uloge medija u društvu poticati kvalitetno novinarstvo i inovativnost sadržaja od javnog interesa te samoregulacija i koregulacija u medijskom sektoru. Za tu je mjeru ključna provedba investicije "Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka" Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Posebnom će se mjerom pak urgirati na smanjenje poreznog opterećenja u medijskom sektoru te poboljšavati procjena ekonomske održivosti pri dodjeli novih koncesija elektroničkim medijima, a predviđene su i mjere poticanja medijske pismenosti, obrazovanja i stjecanja vještina za digitalno okruženje.

Kroz cilj Učinkovita podrška kulturnom i medijskom sektoru unaprijedit će se upravljanje rizicima, poticati istraživanja, prikupljanje statističkih podataka te praćenje i unapređivanje strateških okvira za razvoj kulture i medija, unaprijediti normativni okvir i sustav financiranja te podržati implementacija međunarodnih kulturnih politika. Ulagat će se i u razvoj ljudskih potencijala i unapređenje sustava administrativne i informatičke podrške kulturnom i medijskom sektoru.