PRVO POLUGODIŠTE 2013.

Zagrebačka banka s padom dobiti za 32 posto

30.07.2013 u 22:16

Bionic
Reading

Zagrebačka je banka u prvom polugodištu ove godine ostvarila neto dobit u iznosu od 394 milijuna kuna, što je za 32,3 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju, objavila je ta banka putem Zagrebačke burze

'Ostvareni rezultat i nadalje je pod utjecajem smanjene potražnje za kreditima, nižih kamatnih prihoda, još uvijek relativno visokih troškova financiranja i povećanih troškova rezerviranja', navode iz Zagrebačke banke.

Po podacima iz izvješća, poslovni prihodi Zagrebačke banke u prvom su polugodištu iznosili 1,8 milijardi kuna, što je u odnosu na isto lanjsko razdoblje pad za 10 posto, ili za 204 milijuna kuna.

Na to je ponajviše utjecao pad neto prihoda od kamata koji je ostvaren u iznosu od 1,2 milijarde kuna, što je 216 milijuna kuna, ili 15,2 posto manje nego u prvom polugodištu lani.

Neto prihod od provizija i naknada iznosi 403 milijuna kuna, što je smanjenje za 2,2 posto, dok je porast od 10,3 posto zabilježen kod neto dobiti od trgovanja i ostalih prihoda koji su ostvareni u iznosu od 224 milijuna kuna.

Ukupni troškovi poslovanja Zagrebačke banke u prvih šest mjeseci iznose 833 milijuna kuna i u odnosu na isto lanjsko razdoblje smanjeni su za 54 milijuna kuna, ili za 6,1 posto.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 997 milijuna kuna, što je 150 milijuna kuna, ili 13,1 posto manje u odnosu isto razdoblje prethodne godine.

Zagrebačka je banka u prvih šest mjeseci za troškove vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke izdvojila 521 milijun kuna, što je na međugodišnjoj razini porast za 20,3 posto, ili za 88 milijuna kuna.

Povećani troškovi vrijednosnih usklađenja rezultat su recesijskog okruženja uslijed visoke stope nezaposlenosti, niske razine investicijskih aktivnosti i pada raspoloživog dohotka i dobiti realnog sektora, navodi se u izvješću.

Imovina Zagrebačke banke na kraju lipnja iznosila je 104,7 milijardi kuna, što je povećanje za 0,6 posto u odnosu na kraj prošle godine.

Neto krediti komitentima iznose 70,36 milijardi kuna, što je za 1,9 milijardi kuna, ili 2,8 posto više u odnosu na kraj 2012. U segmentu poslovanja s pravnim osobama ostvaren je rast kredita od 2,8 milijarde kuna, uglavnom kao rezultat novih plasmana državi, dok su plasmani stanovništvu smanjeni za 900 milijuna kuna, uslijed razduživanja građana i smanjenja raspoloživog dohotka.

Depoziti komitenata iznose 57,85 milijardi kuna i u odnosu na kraj 2012. smanjeni su za 482 milijuna kuna, ili za 0,8 posto, pri čemu su depoziti stanovništva povećani za 200 milijuna kuna, dok su depoziti pravnih osoba i države smanjeni za 682 milijuna kuna.

Grupa Zagrebačka banka u prvom je polugodištu ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 479 milijuna kuna, što je pad za 28,9 posto.

Uz matičnu, Zagrebačku banku, najveći doprinos konsolidiranim rezultatima grupe ostvarile su UniCredit Bank Mostar, ZB Invest te Istraturist Umag.