ZAGREBAČKA BURZA

Veći dio dobiti HEP će zadržati za sebe

12.06.2013 u 16:32

Bionic
Reading

Dobit HEP-a za 2012. godinu od 309,3 milijuna kuna većinom se raspoređuje u zadržanu dobit, a manji dio odlazi u zakonske rezerve, objavio je HEP na Zagrebačkoj burzi

Prema izvještaju o odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine, održane 6. lipnja, dobit HEP-a d.d. za 2012. godinu raspoređuje se u zakonske rezerve u iznosu od 15,4 milijuna kuna, a u zadržanu dobit odlazi 293,8 milijuna kuna.

Skupština je prihvatila nekonsolidirane financijske izvještaje prema kojima je ukupni prihod HEP-a d.d. za 2012. godinu iznosio 13,73 milijarde kuna, a ukupni rashod 13,44 milijarde kuna.

Prihvaćeni su i konsolidirani izvještaji za HEP Grupu u kojima je ukupni prihod iskazan u iznosu od 14,08 milijardi kuna, rashod 13,98 milijardi kuna, dok je dobit iznosila 71,2 milijuna kuna.