20 lipa više nego lani

Valamar Riviera krajem svibnja isplaćuje dividendu od 80 lipa po dionici

05.05.2017 u 11:01

Bionic
Reading

Najveća hotelijerska kompanija Valamar Riviera isplatit će 29. svibnja ove godine dioničarima dividendu od 80 lipa po dionici i to iz ukupne zadržana dobiti ostvarene u 2013. te iz zadržane dobiti iz poslovanja 2014. i 2015., odlučila je glavna skupština te kompanije

Pravo na dividendu imaju svi imatelji dionica Valamara na dan 11. svibnja ove godine. Oni koji to žele, mogu odabrati i isplatu četvrtine pripadajuće dividende u pravima-dionicama Valamar Riviere, za što je potrebno da vlastoručno potpišu izjavu koja u SKDD mora stići najkasnije do 24. svibnja, navodi se u izvješću s Glavne skupštine te kompanije na Zagrebačkoj burzi.

Ta je dividenda po dionici za 20 lipa veća od one koju je Valamar dioničarima isplatio prošle godine, a i tada je isplaćena iz zadržane dobiti ostvarene 2013.

Osim odluke o iznosu i datumu isplate dividende, glavna skupština Valamar Riviere, održana ovog tjedna, odlučila je i da se ostvarena dobit u 2016. od 336,6 milijuna kuna, a prema prijedlogu uprave i nadzornog odbora, rasporedi u zadržanu dobit i to 320,2 milijuna kuna, a manji dio te dobiti od 16,4 milijuna kuna u zakonske rezerve.

Uz ponovni izbor dosadašnjih šest članova nadzornog odbora, skupština je obavijestila da je Radničko vijeće imenovalo za člana tog odbora predstavnika radnika Valtera Knapića, a svima novi četverogodišnji mandat počinje sa 7. srpnjem ove godine.