dzs

Proizvodnja drva lani 3,1 posto manja, cijene za 3,3 posto niže

21.06.2021 u 10:03

Bionic
Reading

U Hrvatskoj je u 2020. bilo oko 2,75 milijuna hektara šumskog zemljišta, gotovo isto kao i godinu dana prije, proizvedeno je ukupno 5,2 milijuna kubičnih metara drva ili 3,1 posto manje, a pale su i prosječne cijene prodanog drveta za 3,3 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS)

Ukupna sječa četinjača u 2020. je bila manja za 9,2 posto i iznosila je 876 tisuća kubičnih metara, dok je sječa listača pala 1,7 posto u odnosu na 2019. godinu i iznosi 4,36 milijuna kubičnih metara.

Prošle je godine proizvodnja ogrjevnog drva, uključujući drvo za drveni ugljen, porasla za 0,1 posto u odnosu na prethodnu godinu, na nešto više od 2,2 milijuna kubičnih metara.

Proizvodnja industrijskog drva, pak, pala je za 5,3 posto, na 3 milijuna kubičnih metara.

Podaci DZS-a pokazuju i da je ukupna vrijednost prodanog drveta u 2020. u odnosu na 2019. pala za 5,2 posto, na 1,9 milijardi kuna, a za 3,3 posto su pale i prosječne cijene, na 369 kuna po kubičnom metru.

Pad ukupne vrijednosti prodanog drva u 2020. u odnosu na 2019. rezultat je pada vrijednosti industrijskog drva za 9,6 posto, kažu statističari.

Tako je ukupna vrijednost prodanog industrijskog drveta iznosila 1,4 milijarde kuna.

Podaci DZS-a pokazuju da u ukupnoj vrijednosti prodanog drveta listače sudjeluju s 86, a četinjače s 14 posto. Prosječna cijena četinjača u 2020. u odnosu na 2019. smanjena je za 2,9 posto, na 292 kune po kubičnom metru, a cijena listača za 3,4 posto, na 385,57 kuna po kubičnom metru.

U 2020. u odnosu na 2019., vrijednost utrošenog sjemena i sadnog materijala u šumarstvu smanjena je za 20,8 posto, dok je ukupna vrijednost sredstava utrošenih za zaštitu šuma bila za 46 posto niža. Izraženo u kunama, smanjen je trošak sadnog materijala za oko 9,3 milijuna kuna, dok je trošak sredstava za zaštitu šuma smanjen za 3,3 milijuna kuna.

Ukupne štete u šumarstvu u 2020. u odnosu na 2019. smanjene su za 34,1 posto, a u pojedinačnim vrstama šteta najveće povećanje jest kod šteta nastalih kao posljedica požara.