Agencija za ugljikovodike

Nafta i plin tražit će se na području Like, tamošnjim općinama smješi se naknada od 400 kuna po četvornom kilometru

20.09.2019 u 15:17

Bionic
Reading

Agencija za ugljikovodike potvrdila je u petak da se nedavno zaprimljena ponuda za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Dinaridima odnosi na jedan istražni prostor - D-14, koji obuhvaća područje gotovo cijele Ličko-senjske te dijelove Zadarske i Karlovačke županije koji se naslanjaju na Liku

Natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Dinaridima bio je otvoren 8. veljače, a završio je 10. rujna, kada je Agencija i objavila da je zaprimljena jedna ponuda. Natječaj se odnosio na četiri istražna prostora, a ponuda je stigla za jedan istražni prostor.

Za ostala tri ponuđena istražna prostora kopna koji se protežu do Splitsko-dalmatinske županije nije bilo ponuda te samim time na tom području neće biti nikakvih istražnih radnji, objašnjavaju iz Agencije.

Agencija ni u današnjem priopćenju u kojem iznosi neke detalje o zaprimljenoj ponudi za istraživanje nafte i plina u Lici ne navodi tko je podnio ponudu, no već su ranije neslužbene informacije govorile da je riječ o Ini.

Povjerenstvo za provođenje nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida treba pregledati i evaluirati pristiglu ponudi, nakon čega će nadležnom ministarstvu uputiti prijedlog odluke za dodjelu dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, ako su zadovoljeni svi propisani kriteriji.

"Ako Vlada prihvati ponudu, lički kraj može očekivati višestruke gospodarske koristi. Naknadu za istraživanje u iznosu od 400 kuna po četvornom kilometru dobit će sve općine na području Ličko-senjske županije, kao i općine Rakovica i Saborsko u Karlovačkoj županiji te Gračac u Zadarskoj, i to u idućih pet do sedam godina. U slučaju pronalaska ugljikovodika naknada se povećava za čak deset puta", ističu iz Agencije.

Podsjećaju pritom da su u prvom valu istraživanja, koje je bilo koncentrirano prvenstveno na istočne slavonske županije, lokalne općine u tri godine uprihodile više od 17 milijuna kuna.

Uz fiksne naknade, kompanije koje istražuju ugljikovodike surađuju s lokalnim poduzetnicima i angažiraju lokalnu radnu snagu. Naime, preuzimanjem obveza obvezujućeg radnog programa i poštujući odredbe ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, investitori će u najvećoj mogućoj mjeri angažirati domaće dobavljače i kooperante, napominju iz Agencije.

Inače, iz svih istražnih prostora i radova isključeni su nacionalni parkovi i parkovi prirode. Područja velikog prirodnog značaja za Hrvatsku, poput Velebita, također nisu uključena i na njima se neće ništa istraživati. Zone izuzeća uključuju i sva izvorišta vode, sve vodotoke i jezera, sva rijetka staništa od iznimne biološke vrijednosti (poput jama, špilja i sl.), sve šume posebne namjene te građevinske zone.

"U Europi postoje zaštićena područja unutar kojih je moguće provoditi aktivnosti eksploatacije ugljikovodika, ipak, Hrvatska nije i ne planira uvesti model istraživanja i eksploatacije ugljikovodika unutar zaštićenih područja poput nacionalnih parkova i parkova prirode, za što se i pobrinula zakonskom regulativom koja je u prošlosti dozvoljavala bušenja na daleko većim i širim prostorima", zaključuje se u priopćenju Agencije za ugljikovodike.