OBAVEZNE MJERE

Hanfa: PBZ CO treba otkloniti nepravilnosti u praćenju ulaganja u inozemne dionice

20.01.2022 u 16:00

Bionic
Reading

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u četvrtak je društvu PBZ Croatia osiguranje za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (PBZ CO), u dijelu poslovanja koji se odnosi na investicijski proces i ulaganje imovine izrekla mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te dala preporuke za poboljšanje poslovanja

Kako se navodi u priopćenju Hanfe, u redovitom nadzoru uočeno je da je PBZ CO prilikom određivanje strategije ulaganja za fondove pod svojim upravljanjem, strategiju ulaganja po klasama i podklasama imovine donosio u širokom rasponu. Raspone ciljanih udjela klasa i podklasa imovine je potrebno odrediti dovoljno precizno i specifično kako bi predstavljali osnovu za određenje profila rizičnosti pojedinog fonda, navode iz regulatorne agencije.

Iako je PBZ CO prilikom donošenja strategije ulaganja za 2020. godinu već postupio na način da je suzio raspone ciljanih udjela po klasama i podklasama imovine u odnosu na 2019. godinu, uočeno je da oni još nisu dovoljno precizno određeni, navode iz Hanfe.

Dodaju da su stoga smatrali potrebnim naložiti tom društvu da prilikom određivanja strategije ulaganja za fondove pod svojim upravljanjem utvrdi jasnije i preciznije raspone ciljanih udjela za klase i podklase imovine, pritom vodeći računa da osnovna strategija ulaganja bude u skladu s proklamiranim profilom rizičnosti pojedinog fonda.

Nadzorom procesa donošenja pojedinačnih odluka o ulaganju u inozemne dionice uočena je potreba da takva ulaganja budu potpunije obrazložena i pojašnjena te da se prilože i dokumentiraju odgovarajuće, detaljnije interne analize i razlozi koji su poslužili pri odabiru pojedinih izdavatelja. Društvo je uspostavilo mehanizme kontinuiranog praćenja i upozorenja kod pojedinačnih ulaganja kojima provodi i dokumentira postupanja u investicijskom procesu, no potrebno je da isti obuhvate sva relevantna i ključna postupanja, a naročito ona koja su utjecala na donošenje odluke o ulaganju i praćenje pojedinačnih ulaganja, navodi se u priopćenju.

U priopćenju se dalje navodi da je tom društvu također preporučeno da prilikom donošenja odluka o kupnji jasnije definira ciljeve ulaganja i ostvarivanja ciljeva ulaganja te prilikom donošenja odluke o prodaji pojedine dionice ujednači dokumentiranost ostvarenja/neostvarenja zadanih ciljeva radi ujednačavanja postupanja u praksi i transparentnog praćenja ulaganja i ostvarenja ciljeva ulaganja te da internim aktima propiše postupanje kod definiranja ciljeva ulaganja u dionice.

Što se tiče postupaka rješavanja pritužbi članova, uočeno je da PBZ CO ima angažiran pristup pritužbama članova te da je u praksi uspostavilo određene afirmativne i kvalitetne mehanizme procesa rješavanja pritužbi članova. Potrebne dorade u tom dijelu odnose se na korekcije internog akta koji uređuje postupanje s pritužbama.

PBZ Croatia osiguranje ima više od 400 tisuća članova te imovinu obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem od gotovo 23,5 milijardi kuna, zaključuje se u priopćenju Hanfe.