FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Franck Grupa zaključila 2022. s 13 posto većim prihodima u odnosu na 2021.

02.03.2023 u 09:03

Bionic
Reading

U 2022. godini, Franck Grupa ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 812,1 milijun kuna što je za 13 posto više nego godinu ranije. Uslijed značajnog porasta cijena sirovina, posebno sirove kave, koja je na najvišim razinama u posljednjih 11 godina, kao i ostalih materijala poput ambalaže i logističkih troškova te energenata, čiji bi porast cijena imao još negativniji efekt bez intervencije Vlade RH, Franck je u 2022. prema nerevidiranim podacima, ostvario za 12,7 p.p. manju bruto maržu. Normalizirana EBITDA iznosila je 61,6 milijuna kuna što je za 37 posto manje od prošlogodišnje, dok je EBITDA marža iznosila 7,6 posto što je pad od 6,1 p.p. u odnosu na godinu ranije

Negativni trendovi koji su doveli do drastičnog porasta cijena sirove kave još početkom 2021. nastavili su utjecati na globalno tržište i u 2022., u kombinaciji s rastom cijena mineralnih gnojiva i rada, koji u troškovnoj strukturi uzgajivača kave sudjeluju s 80 posto. Na cijenu sirove kave utjecali su i drugi faktori poput povećanja troškova brodarskog prijevoza (vozarina za 'food-grade' kontejnere) zajedno s logističkim izazovima i poremećajima u opskrbnim lancima.

Situacija sa sirovom kavom specifična je i zbog neizvjesnosti vezano uz vremenske uvjete koji su nepovoljni za urod. Na globalnoj razini za sezonu 2023./2024. opet se može očekivati deficit sirove kave u odnosu na potražnju što bi bila druga sezona zaredom da imamo manjak sirove kave u odnosu na potrebe svjetskog tržišta, a time i dodatni pritisak na proizvođače. Nastavljaju se i pritisci na sve ostale ulazne cijene.

Ugovori koji su potpisani tijekom 2022. godine s dobavljačima sada će imati puni godišnji efekt na povećane ulazne cijene za razliku od djelomičnog efekta u prošloj godini. Iz svega navedenog, vidljivo je da je najveći udar porasta cijena prošao, ali nikako nije završen te očekujemo da se prenese i na ovu godinu. Bez prilagodbe na iznimno zahtjevne okolnosti, a što je Franck pokazao, neizvedivo je održati neometano odvijanje poslovnih i investicijskih aktivnosti te odgovoriti izazovima na tržištu rada.

Unatoč rastu ovih troškova, u Francku su nastojali da se efekt tržišnih poremećaja u što je moguće manjoj mjeri prenese na krajnje potrošače. Veći dio troškovnog udara Grupa Franck sama je amortizirala i to prije svega optimizacijom internih resursa, uključujući i prilagodbu broja zaposlenih.

'Uzimajući u obzir poskupljenja prehrambenih proizvoda s kojima se suočavaju naši potrošači i posljedični pad kupovne moći, svjesno smo išli na smanjenje naših profitnih marži, čime smo osigurali stabilnu poziciju na tržištu u oba prodajna kanala. Iako je manja korekcija cijena naših proizvoda u 2022. godini bila nužna, ona nije značajno pokrila rast svih ulaznih troškova. Naime, najveći dio troškova sami smo amortizirali optimizacijom internih resursa, što se u konačnici odrazilo na pad naše profitabilnosti.

Unatoč ovim izazovima, naša je strateška odluka zadržati visoku kvalitetu proizvoda, kao i garanciju vrhunske usluge i pune podrške za naše partnere. Ujedno, kao punopravni član društva International Coffee Partners, u Francku nastavljamo aktivno doprinositi razvojnim projektima s ciljem održive transformacije sektora kave i podrške malim poljoprivrednicima koji se suočavaju s negativnim posljedicama klimatskih promjena na urod kave', istaknuo je Ivan Artuković, direktor Francka.