sporna koncesija

Top Radiju ugovor za 101 MHz, predsjednik Vijeća za elektroničke medije i njegov zamjenik glasali protiv te odluke

15.09.2021 u 15:58

Bionic
Reading

Vijeće za elektroničke medije (VEM) u srijedu je donijelo zaključak da se s društvom TOP Radio potpiše ugovor o koncesiji za frekvenciju 101 MHz za što je glasovalo pet članova vijeća, dok su protiv bili predsjednik VEM-a Josip Popovac i njegov zamjenik Robert Tomljenović

Vijeće je donijelo zaključak kojim se stručnim službama i tijelima Agencije za elektroničke medije (AEM) nalaže provođenje svih potrebnih postupaka temeljem Zakona o elektroničkim medijima i podzakonskih akata kako bi se s trgovačkim društvom Top Radio d.o.o., kao najpovoljnijim ponuditeljem za koncesijsko područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, potpisao Ugovor o koncesiji, ističu u priopćenju.

Top Radio je bio izabran kao najpovoljniji ponuditelj, napominju u VEM-u, nakon čega su postale poznate činjenice koje u vrijeme donošenja odluke nisu bile poznate vijeću. Zbog toga su od stručnih službi Agencije za elektroničke medije zatražili dodatne provjere vezano uz ponudu Top Radio d.o.o., a prvenstveno vezano uz poslovni prostor ponuditelja u zagrebačkoj Palmotićevoj ulici.

Isto tako, od ponuditelja su zatražena pojašnjenja koja je on dao u pisanom i usmenom obliku te su izvršene provjere i kod državnih tijela i tijela s javnim ovlastima. Vijeće smatra da postoje prostorni uvjeti za obavljanje radijske djelatnosti, a što je potvrdio i Hakom u svojem Zapisniku o obavljenom tehničkom pregledu od 2. rujna 2021. na lokaciji ponuditelja u Aveniji Većeslava Holjevca 29.

Jednako tako, Vijeće je primilo na znanje i rješenja Upravnog suda u Zagrebu kojima su odbijeni prijedlozi više tužitelja za odgodu izvršenja donesene odluke VEM-a o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

''Nakon provedenih dodatnih izvida, vijeće je steklo uvjerenje da je odluka pravilna i zakonita u cijelosti te da utvrđenje je li ili nije ugovor za poslovni prostor u Ulici Junija Palmotića 7 raskinut, nije važno ni odlučujuće za odluku vijeća, obzirom da je nesporno utvrđeno kako odabrani ponuditelj ima prostorne uvjete za obavljanje radijske djelatnosti'', ističu u priopćenju. Predsjednik VEM-a Josip Popovac i zamjenik predsjednika Robert Tomljenović glasovali su protiv ovoga zaključka te su imali izdvojena mišljenja koja će biti objavljena u zapisniku.