VRIJEME JE ZA PENZIJU

Šustar Borasu: Hitno riješite slučaj Previšić!

27.09.2016 u 10:13

Bionic
Reading

Istekom ove akademske godine, po sili zakona, zbog navršenih 70 godina života, prestaje mogućnost da dekan Filozofskog fakulteta dr. Vlatko Previšić obavlja nastavni rad. Jesu li time ispunjeni uvjeti da mu prestane i mandat dekana, pitali smo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dr. Predraga Šustara. Oni poručuju kako traže hitno očitovanje Sveučilišta u Zagrebu i poduzimanje radnji koje će riješiti stanje na Filozofskom fakultetu na miran i civiliziran način

U želji da se zadrži dr. Vlatka Previšića na poziciji dekana, unatoč protivljenju velikog dijela Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta, pojavila su se i tumačenja kako on može biti dekan i kad stekne uvjete za starosnu mirovinu, po sili zakona.

No s dekanima Sveučilište ne sklapa menadžerske ugovore, nego ugovore o radu, a hrvatski propisi jasno kažu da dekani moraju 20 posto rada ostvarivati u nastavi. Onaj koga umirove, naprosto ne može dalje obavljati nastavni rad.

Kako situaciju na Filozofskom fakultetu vide u ministarstvu dr. Predraga Šustara te kako oni tumače propise s obzirom na Previšićevu dob?

Kažu da su zabrinuti događanjima na Filozofskom, traže da se Sveučilište hitno i jasno očituje o radno-pravnom statusu dekana Previšića s obzirom na to da je on u akademskoj godini 2015/16, a koja uskoro ističe, navršio 70 godina života.

Zabrinuti događanjima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a s obzirom na to da je rješavanje nastale situacije ponajviše uređeno autonomijom sveučilišta i akademskom samoupravom visokog učilišta, Ministarstvo je uputilo dopis Sveučilištu u Zagrebu u kojem traži što hitnije tumačenje Statuta Sveučilišta vezano uz izbor dekana te traži od Sveučilišta zauzimanje jasnog stava oko radno pravnog statusa dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a s obzirom na to da je isti u akademskoj godini 2015/16, a koja uskoro ističe, navršio 70 godina života.

U dopisu upućenom rektoru traži se tumačenje predmetnih odredbi Statuta i poduzimanje potrebnih radnji kako bi što hitnije riješili navedenu situaciju’, ističu iz Ministarstva znanosti u odgovoru na upit tportala te dodaju da MZOS ‘očekuje da se to pitanje čim prije riješi na miran i civiliziran način kako bi nesmetano započela nova akademska godina’.

I dok nezadovoljstvo stanjem na Filozofskom fakultetu u javnosti raste, a cijela situacija se pretvara u talačku krizu izazvanu od dr. Previšića, rektor Damir Boras još uvijek se odbija izjasniti o razrješenju dekana Previšića, a to od njega traže i Fakultetsko vijeće, studenti, resorno ministarstvo (MZOS) i resorni sindikat znanosti (NSZVO). Ista pitanja Rektoratu Sveučilišta uputili smo i mi.


Ministar i rektor nekad su dobro komunicirali Pixsell