kibernetička sigurnost

Policija upozorava: Ne vjerujte lažnim direktorima i nigerijskim prinčevima, a sve sumnjive mailove odmah prijavite!

23.10.2019 u 12:35

Bionic
Reading

Policija bilježi stalni porast računalnih prijevara, koje postaju sve kreativnije i uvjerljivije, istaknuto je srijedu u Ravnateljstvu policije, u povodu Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti

'U prvih devet mjeseci zabilježili smo rast računalnih prijevara od 10 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U većini prijavljenih slučajeva riječ je o tzv. CEO ili direktorskim prijevarama u kojima lažni direktor putem elektronske pošte šalje upute računovodstvu tvrtke odabrane kao meta napada da prebaci novac na drugi račun, a sve više se prijavljuju i tzv. nigerijski prinčevi koji od naivnih građana traže uplatu pozamašnih svota', kazao je voditelj kibernetičke sigurnosti u Ravnateljstvu policije Renato Grgurić.

Budući da je riječ o počiniteljima iz afričkih zemalja, policiji je do njih teže doći zbog otežane razmjene podataka s policijskim službama tih zemalja, dok je razmjena podataka sa zemljama Europske unije putem Europola i više nego dobra, ističu u policiji.

U Ravnateljstvu policije naglašavaju da su oblici internetskih prijevara sve kreativniji i uvjerljiviji pa je samim time i znatno teže doći do počinitelja te pozivaju građane na dodatni oprez. Građanima se savjetuje posebna pažnja prilikom davanja i razmjenjivanja osobnih podataka putem društvenih mreža te da online plaćanje obavljaju isključivo preko sigurnih internetskih stranica, koristeći sigurne načine povezivanja na internet.

'Svaku sumnju na pokušaj prijevare treba odmah prijaviti policiji', zaključio je Grgurić.

Svan Hlača iz Nacionalnog CERT-a ukazao je na važnost podizanja razine svijesti hrvatskih građana o kibernetičkoj sigurnosti, s naglaskom na mrežnu i informacijsku sigurnost te promociju sigurnijeg korištenja interneta za sve korisnike.

'Ove godine Nacionalni CERT će posebno usmjeriti na 'kibernetičku higijenu', odnosno održavanje visoke razine sigurnosti korisnika interneta i korištenje suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, budući da je broj netehničkih incidenata vezaih uz prijevare građana, neželjene elektroničke poruke i uznemiravanje u stalnom porastu", najavio je Hlača.

Europski mjesec kibernetičke sigurnosti je inicijativa Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA), Glavne uprave za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) te partnera Europske komisije koja promovira važnost kibernetičke sigurnosti s posebnim naglaskom na informacijskoj sigurnosti građana i organizacija te zaštiti njihovih osobnih, financijskih i profesionalnih informacija.

Glavni je cilj mjeseca kibernetičke sigurnosti osvještavanje prosječnih korisnika o važnosti kibernetičke sigurnosti, promjena njihovog stava prema zaštiti te pružanje resursa koji im omogućavaju da se uspješno obrane od kibernetičkih prijetnji te smanje rizik od napada.