REŠETANJE HZZO-A

Obiteljski liječnici upozoravaju na veliki udar na prava pacijenata

20.06.2017 u 11:07

Bionic
Reading

Koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) najoštrije se protivi, kako su u utorak priopćili iz te strukovne udruge, jednostranom mijenjanju uvjeta ugovaranja doktora medicine sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO). Obiteljski liječnici upozoravaju na 'ozbiljne propuste' u donošenju novih odluka o ugovaranju i ograđuju se od 'svih mogućih loših posljedica' koje iz njih proizlaze

Iz KoHOM-a podsjećaju da postojeći liječnički ugovori vrijede do 31. ožujka 2018. godine, te da nakon javne rasprave o prijedlogu o promjenama ugovora, unatoč čak 300 konkretnih primjedbi zainteresiranih sudionika, niti jedna primjedba nije prihvaćena.

'Ne samo da nije prihvaćena, nego NIJE NI OBRAZLOŽENA, što je trebalo biti prema pravilima o javnoj raspravi. Smatramo to sramotnim i nedopustivim potpunim ignoriranjem struke. No to je i veliki udar na zdravstveni standard naših pacijenata koji bi za mnoge postupke mogli ostati zakinuti', stoji u priopćenju kojeg potpisuje dr. med. Vikica Krolo, predsjednica KoHOM-a.

KoHOM navodi da je po novoj Odluci moguće da Upravno vijeće HZZO jednostrano mijenja, dakle, ukida ili smanjuje dijagnostičko-terapijske postupke (DTP).

'Međutim, ukidanje određenih DTP-a ili smanjivanje istih, umanjuje mogućnost dijagnosticiranja i liječenja pacijenata u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, te se na taj način automatski umanjuju prava pacijenata. Očekivanje da se 80 posto zdravstvenih usluga riješi u ordinacijama obiteljskih liječnika, te da se na taj način rastereti sekundarna zdravstvena zaštita, odnosno bolnice postupcima koji se mogu izvesti u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite - ovom je Odlukom HZZO-a umanjena. HZZO na taj način smanjuje prava pacijenata na brzo i jednostavno rješavanje većine svojih zdravstvenih potreba u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, a na što su dosad imali pravo', upozoravaju obiteljski liječnici.

Nadalje, tvrde da je uvođenje mogućnosti obveze dežurstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) ukoliko Dom zdravlja utvrdi potrebu za njom, a odnosi se samo na liječnike opće/obiteljske medicine i pedijatre, protivna pravnoj praksi.

'Naime, ne može HZZO tražiti od liječnika da potpišu ugovor s trećom osobom, konkretno domom zdravlja, osim dobrovoljno. Nejasno su definirani kriteriji kada nastaje potreba za dežurstvom, kao i uvjeti dežuranja kao što su mjesto, opremljenost, plaćanje. Takvi uvjeti se moraju definirati novim ugovorima između zainteresiranih strana', ističu liječnici, dodajući da i danas postoji dežuranje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na dobrovoljnoj osnovi, te da se ne može govoriti o novoj usluzi za pacijente.

Osim toga, obiteljski liječnici protive se ukidanju dodatne medicinske sestre ili doktora dentalne medicine za skupnu praksu. 'Oni se ni ne spominju u spornoj novoj odluci za ugovaranje. Na taj način HZZO ukida dobru i za pacijente korisnu praksu', ocjenjuje KoHOM.

Naposljetku, upozoravaju da je jednostrani način donošenja odluka bitnih za rad primarne zdravstvene zaštite, s potpunim ignoriranjem potreba i stavova zainteresiranih davatelja usluga - a to su timovi PZZ - novi korak prema urušavanju kvalitete primarne zdravstvene zaštite.

'Posljedice takvog čina će u najvećoj mjeri, na žalost, osjetiti krajnji korisnici naših usluga – pacijenti.Upozoravajući javnost i sve zainteresirane strane na ozbiljne propuste pri donošenju ovih odluka o ugovaranju, liječnici se ograđuju od svih mogućih loših posljedica koje iz njih proizlaze kao i od nezadovoljstva pacijenata', zaključuju  liječnici obiteljske medicine.