KADROVIRANJE

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada odradila hrpu imenovanja

05.01.2017 u 17:20

Bionic
Reading

Na zatvorenom dijelu 15. sjednice, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2016. godinu. Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora.

Što se tiče kadrovskih pitanja, dr. sc. Kristian Turkalj imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu pravosuđa. Josip Bilaver imenovan je pomoćnikom ministra mora, prometa i infrastrukture.

Državnom službeniku dr.sc. Krešimiru Šamiji dana je ovlast za obavljanje poslova zamjenika državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport, a najduže do šest mjeseci, priopćeno je iz Vlade.

Ponovno su dana ovlaštenja državnim službenicima koje je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova predstojnika ureda državne uprave u županijama, ali im ističe rok od šest mjesec, s danom 4. siječnja 2017. godine, do imenovanja predstojnika ureda državne uprave u županijama temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Tako je Editi Gruvišić dana ovlast za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, zatim Branki Saks u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te Veljanu Radojkoviću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na osobni zahtjev razriješena je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanjeStella Arneri.

Radi isteka mandata razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije Mihaela Adamović Radolfi te članovi Gabrijela Herceg Sarajlić, Maja Kuhar, Goran Cvek, Filip Gašparović, prof. dr. sc. Neven Duić i Jelena Letica.

Novim predsjednikom imenovan je Ivan Milanović Litre, a članovima, kao predstavnici nadležnih ministarstava i ustanova imenovani su Mihaela Adamović Radolfi, Kristina Gerber Sertić, Goran Cvek, Ivan Katavić, dr. sc. Milan Pelci i Mario Vučić. Tomislavu Mičetiću, državnom službeniku kojeg je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva uprave, ali mu ističe rok od šest mjeseci, ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje tih poslova, s danom 12. siječnja 2017. godine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva uprave temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Radi isteka mandata razriješena je predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme Grozdana Vuđan te članovi Đurđica Vukovarac, Tomislav Curman i dr. sc. Mladen Jakovčić. Novom predsjednicom imenovana je Nataša Mikuš Žigman, a članovima, kao predstavnici ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva i člana kojeg predlaže Radničko vijeće Hrvatskog zavoda za norme, imenovani su Zvonimir Novak, Mirela Zečević i Ana Marija Boljanović. Darija Radovanić imenovana je članicom Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., kao predstavnica Ministarstva financija, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16), a najviše na vrijeme od 6 mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže skupštinama i nadzornim odborima trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, izbor odnosno imenovanje članova nadzornih odbora, te predsjednika i članova Uprava, a najviše na vrijeme od šest mjeseci.

Tako se u Narodnim Novinama predlaže opoziv predsjednika Uprave Svebora Mariona te članova Nikice Pažina i Vitomira Šimića, a predlaže se imenovanje Branimira Gudelja predsjednikom, te Nikice Pažina i Vitomira Šimića članovima.

U društvu Odašiljači i veze d.o.o. predlaže se opoziv te ponovno imenovanje Mate Botice predsjednikom Uprave.

HP-Hrvatskoj pošti d.d. predlaže se opoziv predsjednika Uprave Josipa Udiljaka, te imenovanje Ivana Čule novim predsjednikom.

U Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak predlaže se opoziv predsjednika Uprave Dušana Tomaševića i članova Uprave Martine Jus i Gorana Filipića, te imenovanje mr.sc. Tamare Perko novom predsjednicom Uprave.

U Hrvatskoj lutriji d.o.o. predlaže se opoziv predsjednika Uprave Danijela Ferića te članova Uprave Dražena Kovača i Olega Valjala, a predlaže se imenovanje Marija Muse predsjednikom Uprave.
Također, predlaže se opoziv članova Nadzornog odbora prof.dr.sc. Mate Crkvenca, Hrvoja Mršića, dr.sc. Ivice Prlendera i Viktora Peršića te izbor novih članova Nadzornog odbora prof.dr.sc. Nikole Mijatovića, dr.sc. Ivana Milolože, mr.sc. Slavka Tešije i dr.sc. Mihovila Anđelinovića.

Centru za restrukturiranje i prodaju razriješen je vršitelj dužnosti ravnatelja Milan Dejanović, a novim ravnateljem, na vrijeme od 6 mjeseci, imenovan je Mirko Volarević.

I na kraju, u Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama – APIS IT d.o.o. predlaže se opoziv člana Nadzornog odbora Ivana Rašete te imenovanje Gordane Marić novom članicom Nadzornog odbora.Također, predlaže se opoziv predsjednika Uprave Lovre Mateša te imenovanje novog predsjednika Uprave Vlade Rendulića.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/15), razriješeni su dosadašnji predsjednik, članovi i tajnica Vijeća za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektorumr. sc. Boris Lalovac, mr. sc. Ivan Klešić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Arsen Bauk, Branko Šegon, Miljenko Fičor, dr. sc. Maroje Lang, mr. sc. Zorica Lučić, Ljubica Đukanović, prof. dr. sc. Lajoš Žager, Danijela Stepić, Klaudija Brezovec, mr. sc. Mirko Herak, Melita Raukar, mr. sc. Željko Novaković, Stanko Tokić i Marela Knežević. Novim predsjednikom, koji je po položaju ministar financija, imenovan je dr. sc. Zdravko Marić, članovima dr. sc. Ivan Kovačić, Gabrijela Žalac, mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Zvonko Šakić, mr. sc. Ivan Klešić, Goran Pauk, Željko Turk, prof. dr. sc. Boris Tušek, Melita Štrbić, Krešimir Parat, mr. sc. Željko Novaković, mr. sc. Sunčica Bajić, Marijan Dilberović i Danijela Stepić te tajnicom Nikolina Bibić.

I na kraju, Dinko Tandara i Nenad Križić imenovani su pomoćnicima ministra hrvatskih branitelja, priopćeno je iz Vlade.