izvanredna situacija

Na ispite države mature iz izbornih predmeta i prije završetka nastave

09.12.2019 u 09:37

Bionic
Reading

Ispite državne mature iz izbornih predmeta maturanti će ove školske godine polagati i prije nego što završi nastava, piše u ponedjeljak Jutarnji list

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javnu raspravu izmjene Pravilnika o polaganju državne mature kojima se propisuje da je "u izvanrednim situacijama" moguće da resorni ministar svojom odlukom propiše polaganje državne mature iz izbornih predmeta te dijelova obveznih ispita državne mature i prije nego što završi nastavna godina i obradi se potrebno gradivo. Predviđeno trajanje javne rasprave iznimno je kratko - do nedjelje 15. prosinca, a izmjene će stupiti na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama, što znači da će se izmjene primjenjivati već ove školske godine, odnosno na sadašnje maturante.

Iako nije precizno objašnjeno na koje se točno "izvanredne situacije" u Pravilniku misli, nema sumnje da se među njih ubraja i duži gubitak nastave, poput onog tijekom štrajka u školama, piše Jutarnji list.Obvezni predmeti na državnoj maturi su hrvatski, matematika i engleski jezik, a izborni su svi ostali. Budući da su pitanja za maturu već gotova i zapečaćena, postavlja se pitanje što će biti s gradivom iz tih predmeta koje maturanti do termina polaganja ispita možda neće stići obraditi. Kada će se, sukladno novom Pravilniku, točno polagati koji predmet još nije poznato. Novi Kalendar provedbe tek će se donijeti.

"Napominjeno kako se državna matura u svojim počecima polagala upravo na ovakav način, odnosno dio ispita polagao se prije završetka nastavne godine. Nakon što se stvore pravni preduvjeti za izmjenu Kalendara polaganja državne mature, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja poslat će Ministarstvu prijedlog novog kalendara. Nakon toga ćemo moći dati više detalja oko konkretnih ispita čiji se termini pomiču. Rok završetka državne mature neće se pomicati, dakle upisi na visoka učilišta ostaju kako je planirano", odgovorili su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Jutarnjem listu.