zabrinuti

Možemo!: Terminal za rasuti teret u Bakru predstavlja ozbiljnu ekološku opasnost

16.11.2023 u 16:36

Bionic
Reading

Predstavnici stranke Možemo! u četvrtak su ocijenili da lučki terminal u Bakru, gdje se prekrcava i odlaže rasuti teret, predstavlja ozbiljnu ekološku opasnost te će zatražiti procjenu ulaganja u nove tehnologije u luke Rijeku Bakar i Sjevernu luku Split, kako bi se financirale iz EU fondova.

Saborska zastupnica Sandra Benčić kazala je da će kao predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražiti od Ministarstva gospodarstva procjenu ulaganja za te luke kako bi se procijenio trošak uvođenja novih tehnologija prekrcavanja rasutog tereta, radi uvrštavanja u plan financiranja iz EU fondova u perspektivi 2021. do 2027.

Iz Možemo! su upozorili da "terminal u Bakru predstavlja veliku opasnost za građane" jer konfiguracija terena pridonosi štetnim posljedicama transportnih operacija i deponiranja tereta na otvorenom. Prekrcava se ugljen, koks, metalne rude, pri čemu dolazi do gubitaka, koji završavaju u moru, istaknuli su.

Županijski vijećnik Orjen Petković rekao je da u Luci Rijeka, koncesionaru terminala, koriste prema javnosti obmanjujuću retoriku. "Iako je terminal obnovljen 2021., ti zahvati nisu uvijek predstavljeni istinito, budući su predstavljeni kao veliko unaprjeđenje u ekološkom smislu, no, to nije slučaj“, rekao je.

Istaknuo je da su oblaci prašine, talog na dnu mora, crni i masni sloj na barkama svakodnevica te su protiv Luke Rijeke podnesene kaznene prijave, kao i prijave i Državnom inspektoratu, no, nije bilo pomaka.

Županijska vijećnica Morena Lekan rekla je da su u pregovorima o županijskom proračunu postavili zahtjev povećanja broja mjernih stanica za kakvoću zraka na nekoliko područja, među ostalim i u Bakru. Smatra da su potrebna kontinuirana uzorkovanja, analize ugljikovodika i metala i u morskoj vodi i u talogu na dnu te da analiza zraka treba sadržavati detaljnu analizu najmanjih lebdećih čestica, koje se najdalje šire.

Navela je da su se stanovnici obraćali i medijima, da je jedna kuća zatražila analize te su rezultati pokazali da je more zagađeno ugljikovodicima, dok su u sedimentu dna nađeni kadmij, olovo, cink, bakar, živa i arsen u manjim količinama, krom i mangan u značajnim količinama te željezo u velikim količinama. 

Iz Možemo! su još istaknuli da Luka Rijeka negira odgovornost za moguća zagađenja tvrdeći da je kakvoća mora i zraka više no zadovoljavajuća, uz isticanje da je terminal strateški interes države, a zatvaranje ili izmještanje nisu opcije.