REAKCIJA NA OTVORENO PISMO

Kako Amnesty komentira Pilselove optužbe

01.06.2011 u 13:46

Bionic
Reading

Povodom izjava gospodina Drage Pilsela, koje su objavljene na tportalu 31. svibnja 2011. u članku pod naslovom 'HČSP-ovac kandidat za vodstvo Amnesty Internationala', temeljem čl. 40. Zakona o medijima (N.N. 59/04) Amnesty International je poslao sljedeći odgovor i ispravak

Amnesty International Hrvatske (AIH) ograđuje se od etiketiranja bilo kojeg svojeg člana spomenutog u izjavi g. Pilsela pa tako i od etiketiranja članova koji su se kandidirali za Upravni odbor. Gospodin Pilsel netočno je izjavio da su g. Borka Šamiju kao kandidata za člana Upravnog odbora predložili prethodni Upravni odbor i Ured AIH, previdjevši činjenicu da je kandidiranje za Upravni odbor široko otvoreno i slobodno kako bi bilo dostupno svim članovima.

Borko Šamija sam se kandidirao za člana Upravnog odbora, što je njegovo pravo, sukladno čl. 42. Statuta AIH. Svaki kandidat za Upravni odbor pod punom je odgovornošću potpisao izjavu da ne obavlja dužnosti niti funkcije koje su u sukobu sa obavljanjem funkcije člana UO, sukladno Statutu AIH. Član Upravnog odbora AIH ne može biti istovremeno i dužnosnik političke stranke jer bi u tome slučaju, čim bi se to saznalo, bio razriješen. Na skupštini se radilo po proceduri i Statutu AIH, a gospodin Šamija nije izabran za člana Upravnog odbora.

Točno je da su u tijeku radni sporovi sa gospođom Milenom Beader i gospodinom Edinom Tuzlakom, koje su oni pokrenuli protiv Amnesty Internationala Hrvatske, zbog toga što su im otkazani ugovori o radu. Ugovori o radu otkazani su s obzirom da nije postojalo drugo odgovarajuće pravno sredstvo kojim bi Amnesty International Hrvatske mogao zaštiti svoja prava i na zakonu osnovane interese.

Utvrđivanje relevantnih činjenica provođenjem dokaza te osnovanosti otkaza i tužbi stvar je nadležnog tijela, Građanskog Općinskog suda u Zagrebu. Smatramo da je donošenje preuranjenih zaključaka o krivnji jedne ili druge strane dok je postupak u tijeku neosnovano i može biti štetno za obje strane u sporu.

Smatramo da je javnim iznošenjem povjerljivih informacija, koje je g. Pilsel saznao za vrijeme trajanja svog mandata u UO AIH, kao i neistina i objeda na račun bivših i sadašnjih članova Upravnog odbora te direktorice AIH, g. Pilsel postupio neodmjereno te protivno Statutu i drugim aktima AIH, s ciljem da svjesno i namjerno našteti ugledu AIH. Poštivanje Statuta i akata AIH onemogućavaju nam da o tome detaljnije javno raspravljamo.

Amnesty International Hrvatske ulaže sve svoje napore da nastavi misiju AIH i AI i djelovanje na području zaštite i promicanja ljudskih prava kao demokratska i transparentna organizacija.