rekonstrukcija kanala

Izdana prva građevinska dozvola za radove na Žnjanu

01.06.2023 u 14:05

Bionic
Reading

Izdana je prva nepravomoćna građevinska dozvola za radove na Žnjanu, riječ je o nultoj fazi kojoj je investitor izravno Grad Split, a podrazumijeva rekonstrukciju kanala Radoševac i Žnjan 1 s izgradnjom kolektora Žnjan zapad i Žnjan istok, priopćeno je iz Grada Splita.

U priopćenju se navodi da radove treba odraditi prije realizacije 1. i 2. faze projekta uređenja žnjanskog platoa, a radovi neće ometati kupače u korištenju plaže tijekom sezone.

Ekonomski najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave bila je tvrtke Građevno zec d.o.o. iz Splita, a vrijednost radova je veća od 677.000 eura bez PDV-a. Predmet projekta su infrastrukturne građevine kanalizacijskog sustava koje su dio odvodnje oborinskih voda šireg područja Trstenik – Radoševac.

Na žnjanskom platou su obuhvaćeni radovi izgradnje oborinskog kolektora Žnjan zapad s ugradnjom separatora lakih tekućina S1 radi prikupljanja i ispuštanja oborinskih voda dijelom prometnice Šetalište pape Ivana Pavla II. i oborinskih voda slivnog područja sjeverno od kolektora.

Potom je tu i rekonstrukcija postojećeg kanala Radoševac, radi usklađivanja s projektom dokumentacijom uređenja žnjanskog platoa, kao i rekonstrukcija postojećeg kanala Žnjan 1 radi usklađivanja s planiranim spojnim kolektorom DN 800 mm i s projektnom dokumentacijom uređenja žnjanskog platoa te ugradnja separatora lakih tekućina S2 prije priključka postojećih oborinskih kolektora dijela prometnice Šetalište pape Ivana Pavla II. na rekonstruirani kanal.

Naposljetku su tu i radovi izgradnje oborinskog kolektora Žnjan istok kao nastavak postojećeg kolektora DN 700 mm, koji nema adekvatno riješen ispust i njegovo priključivanje na rekonstruirani kanal Žnjan 1.