prijave u tijeku

HRT raspisao natječaj za ravnatelje programa, poslovanja, produkcije i tehnologije

26.11.2021 u 13:12

Bionic
Reading

HRT je u petak objavio javni natječaj za nove ravnatelje programa, poslovanja, produkcije i tehnologije na koji se kandidati mogu prijaviti u roku 15 dana od objave u Narodnim novinama

Natječaj je objavljen nakon nedavnog imenovanja novog glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba, a nakon njegova izbora sada se na mandat od pet godina biraju i novi ravnatelji poslovnih jedinica HRT-a kojima trenutačno kao vršitelji dužnosti upravljaju Mislav Stipić (poslovanje), Renato Kunić (program), Damir Novinić (produkcija) i Zvonimir Jukica (tehnologija).

Svaki kandidat u prijavi za natječaj za nekog od novih ravnatelja HRT-a treba, između ostaloga, dostaviti dokaz o najmanje 10 godina radnog iskustva, ali i izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da nije u sukobu interesa.

Prema uvjetima natječaja, ravnatelj poslovne jedinice javne radiotelevizije ne može biti osoba koja je u financijskom ili poslovnom odnosu s HRT-om, ili od HRT-a stječe bilo kakve prihode, osim prihoda na osnovi radnog odnosa u HRT-u te ako posreduje pri sklapanju poslova s trećim osobama.

Ravnatelj na HRT-u ne može biti ni osoba koja obavlja bilo koje poslove u konkurentskoj pravnoj osobi, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga ''odnosno ako takve poslove obavlja da u slučaju imenovanja takve poslove nije spremna prekinuti'', ističe se u natječaju.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja imaju kandidati koji ispunjavaju zakonske uvjete prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, što je bilo predmetom spora i rasprave na saborskom Odboru za medije prilikom odlučivanja o kandidaturi kasnije imenovanog novog glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba.