otplata na rate

Član uprave Holdinga Boris Sesar kažnjen sa osam tisuća kuna: Nije smio primati naknadu za korištenje Tesle

09.09.2022 u 13:31

Bionic
Reading

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je s 8000 kuna, koje može platiti u osam rata, kaznilo člana Uprave Zagrebačkog holdinga Borisa Sesara jer je primao zabranjenu naknadu za korištenje automobila Tesla u službene i privatne svrhe

Sesar je na svoju plaću dobivao dodatak u paušalnom iznosu od 8800 kuna za korištenje automobila Tesla, a Povjerenstvo je na sjednici utvrdilo da je primajući naknadu u paušalnom iznosu, a ne kao naknadu stvarno nastalih troškova prijevoza, zapravo primao zabranjenu dodatnu naknadu.

Članak 7d Zakona o sprječavanju sukoba interesa, naime, kaže da je dužnosnicima zabranjeno primati dodatne naknade.

Sesar je naknadu primao za korištenje rent-a-car automobila, odnosno nije se radilo ni o Sesarovom privatnom automobilu niti automobilu korištenom na leasing.

Na sjednici Povjerenstva je rečeno da je i sam aneks ugovora, koji mu je omogućio takvu naknadu, sklopljen suprotno pravilniku Zagrebačkog holdinga, odnosno ona nije bila u skladu s internim aktima Holdinga.

Budući da je primao naknadu koju nije smio, na način na koji nije smio, Povjerenstvo je odlučilo da je Sesar povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa te mu je izrečena sankcija od 8000 kuna, koju može platiti u osam rata.

Sesar je ranije zatražio mišljenje Povjerenstva o dobivanju te naknade, a nakon odgovora da ona nije odgovarajuća podnio je zahtjev za njezinim ukidanjem. Skupština i Nadzorni odbor Holdinga njegov su zahtjev usvojili na sjednici 29. srpnja pa mu je naknada ukinuta s 1. kolovozom.