DOJAVA GRAĐANA

1500 tona sumnjivog otpada u Šestanovcu!

08.09.2009 u 22:03

Bionic
Reading

Nakon dojave građana preko Državnog centra 112 da se na predjelu Vlake u općini Šestanovac na oko šest tisuća četvornih metara privatnog zemljišta tijekom ponedjeljka i utorka dovoze veće količine sumnjiva otpada, Inspekcija zaštite okoliša izišla je na teren i počela utvrđivati sve činjenice

ŠESTANOVAC - U dosadašnjem tijeku postupka, a to su potvrdili u nadleženom ministarstvu, utvrđeno je da je na navedeno zemljište u 50 kamionskih "tura" dovezeno i odloženo otprilike 1500 tona materijala.

Sumnja se da je riječ o frakciji agregata kamena dobivena od silikomanganske i feromanganske troske iz šibenske tvornice TEF.

Inspekcija zaštite okoliša u suradnji s policijom provodi nadzor nad vlasnikom zemljišta na koje se materijal dovozi te utvrđuje sastav i podrijetlo materijala.

Po dostupnim informacijama na navedenu području prostornim je planom predviđena gradnja vjetroparka. Utvrdi li se da odloženi materijal nije otpad, nego sirovina, inspekcija zaštite okoliša predat će predmet Državnom inspektoratu.

Na zahtjev Mjesnog odbora načelnik šestanovačke općine Pave Čikeš uputio je dopis vlasniku odlagališta sa zahtjevom da hitno obustavi odlaganje.

Posrednik u tom poslu Bruno Vukušić ističe kako je riječ o eruptivnom pijesku koji se upotrebljava pri završnom asfaltiranju. Također odlučno odbija sve tvrdnje da je riječ o tvarima opasnim za zdravlje jer za njih postoje sve potrebne potvrde i atesti.