NAGRADNA IGRA

Pravila nagradne igre 'Uz MAXtv videoteku osvoji LCD'

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 17.01.2011 12:40
  • Objavljeno 17.01.2011 u 12:40
nagradna_igra_400x300

nagradna_igra_400x300

Izvor: Promo fotografije / Autor: maxtv

Pravila nagradne igre 'Uz MAXtv videoteku osvoji LCD'

Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: 08/10), Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/1
URBROJ: 513-07-21-07/11-2
Zagreb, 11. siječnja 2011.

PRAVILA NAGRADNE IGRE 'Uz MAXtv videoteku osvoji LCD' (u daljnjem tekstu: Pravila)

Članak 1.

Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom 'Uz MAXtv videoteku osvoji LCD' (u daljnjem tekstu: Igra), koja će trajati u razdoblju od 17. siječnja 2011. godine do 3. ožujka 2011. godine te ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) uređuje način njenog provođenja.

Članak 2.

Svrha organiziranja Igre jest promidžba MAXtv usluge Videoteka.

Članak 3.

Priređivač će korisnike obavijestiti o Nagradnoj igri putem objave Pravila na internetskoj stranici maxtv.tportal.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila te zadovoljavaju sljedeći uvjet:
-u razdoblju od 17. siječnja 2011. do 3. ožujka 2011. godine posude najmanje jedan film iz Videoteke.

Korisnici koji ispune uvjet automatski ulaze u bazu korisnika za izvlačenje nagrada (Baza sudionika).

Dobitnici se izvlače slučajnim odabirom iz računalne Baze sudionika na slijedeći način:
-ukoliko u razdoblju od 17. siječnja 2011. do 3. ožujka 2011. godine posude najmanje jedan film iz Videoteke ulaze u bazu sudionika za izvlačenje tjedne nagrade;
-ukoliko u razdoblju od 17. siječnja 2011. do 3. ožujka 2011. godine posude najmanje četiri filma iz Videoteke ulaze u bazu sudionika za izvlačenje finalne nagrade.

Mogućnost ulaska u Bazu sudionika je višestruka – svaka posudba filma u periodu trajanja nagradne igre predstavlja dodatni ulazak u Bazu sudionika za izvlačenje tjedne nagrade (ukoliko sudionik ne bude izvučen u prvom tjednom izvlačenju ostaje u bazi sudionika za drugo tjedno izvlačenje i tako do zadnjeg tjednog izvlačenja) , isto tako u periodu trajanja nagradne igre svaka posudba od četiri filma predstavalja dodatni ulazak u Bazu sudionika za izvlačenje finalne nagrade.

Korisnici koji u vrijeme trajanja nagradne igre koriste MAXtv VoD pakete ulaze u bazu sudionika na slijedeći način:
-ukoliko u razdoblju trajanja nagradne igre uzmu dnevni paket koji uključuje 1+1 film (1 film platiš drugi dobiješ besplatno) smatrat će se kao posudba dva filma;
-ukoliko u razdoblju trajanja nagradne igre uzmu Vikend paket koji uključuje 2 + 1 film (dva filma platiš treći dobiješ besplatno) smatrat će se kao posudba tri filma.

Korisnik koji ispunjava uvjete za sudjelovanje, ali ne želi sudjelovati u Igri, može o tome obavijestiti Priređivača putem internetske stranice maxtv.tportal.hr. ili putem broja telefona 0800 9000 Služba za korisnike.

Isključivo u svrhu provođenja Igre i obavještavanja dobitnika, Priređivač će koristiti sljedeće osobne podatke korisnika: ime i prezime; adresu (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj); broj telefona i e-mail adresu (ukoliko je korisnik ima). Ovi se podaci upisuju u Bazu sudionika Igre iz koje će naknadno biti izvučeni dobitnici.

Sukladno odredbama ovog članka, sudionici u Igri daju suglasnost Priređivaču da koristi i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Igre.

U Igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji, te vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre.

Članak 5.

Izvlačenje dobitnika biti će javno i održavati će se na adresi Savska cesta 32, Zagreb u 12,00 sati slijedećom dinamikom:
•Tjedno izvlačenje 24.1.2011.; 31.1.2011.; 7.2.2011.; 14.2.2011.; 21.2.2011. i 28.2.2011.
•Finalno 3.3.2011.

Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika.

Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od radnika Priređivača, koji će nadgledati
ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.

U slučaju da se u Igru uključi manje sudionika od broja predviđenih nagrada, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je sudionika sudjelovalo u Igri i ispunilo tražene uvjete, a u odnosu na nepodijeljene nagrade Priređivač će postupiti sukladno odredbama Pravilnika.

Ako se u Igru ne uključi niti jedan sudionik, Priređivač će Igru prekinuti.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od jedna glavne i šest tjednih nagrada.

Glavna nagrada:
•1 x TV LED LCD LG 42LE5500. Vrijednost glavne nagrade iznsi 4.177,95 kn (bez PDV-a).

Tjedna nagrada:
•6 x Nokia C6-00 . Jedinična vrijednost tjedne nagrade iznosi 1.370,48 kn (bez PDV-a)

Ukupni fond nagrada iznosi 12.400,83kn (bez PDV-a).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

Članak 7.

Svaki dobitnik nagrade telefonskim će i pisanim putem, na adresu iz Baze sudionika, u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitaka, biti obaviješten o nagradi.

Nagrada će biti poslana dostavom na adresu koju je sudionik ostavio prilikom kontakta telefonom iz prethodnog stavka.

Ukoliko Korisnik nagradu, poslanu dostavom, ne preuzme, nagrada se vraća Priređivaču, a dobitnik je dužan sam organizirati preuzimanje. U tom slučaju, u skladu s definiranim rokom od 30 (trideset) dana nagrada će ga čekati u prostorijama HT-Hrvatske telekomunikacije d.d, Vukovarska 23/3.kat, Zagreb, kontakt broj telefona 01/4912170, Odjel za marketinške komunikacije.

Po isteku roka iz stavka 3. ovog članka Priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u naknadnom roku od 10 (deset) dana od primitka obavijesti.

Po isteku naknadnog roka dobitnik gubi pravo na preuzimanje dobivene nagrade.

Preuzimanjem nagrade, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze
Priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 8.

Trenutkom preuzimanja nagrade i potpisom dostavnice o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 9.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 10.

Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 11.

Ova Pravila bit će dostavljena na suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, a nakon pribavljene suglasnosti primjenjuju se od dana početka Igre. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, a prije početka Igre, Pravila će biti objavljena sukladno Članku 3.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!

Napiši ovdje što ti misliš o ovoj temi