NAGRADNI NATJEČAJ

Pravila nagradnog natječaja 'Osvojite dvije avionske karte za Istanbul'

14.04.2023 u 10:23

Bionic
Reading

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Članak 1.

Organizator

Nagradni natječaj 'Osvojite dvije avionske karte za Istanbul' (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj) priređuje i organizira: Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Organizator). Informaciju o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja 'Osvojite dvije avionske karte za Istanbul' možete pronaći niže u tekstu. Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima obrade njihovih osobnih podataka.

Članak 2.

Trajanje i svrha i nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora.

Nagradni natječaj počet će 14.04.2023. i završiti 23.04.2023. u 23:59h.

Članak 3.

Područje promocije

Promotivni materijali za svrhu provedbe nagradnog natječaja će biti dostupni na sljedećim kanalima:

● Instagram stranica Organizatora dostupna na mrežnoj stranici na adresi

https://www.instagram.com/tportal.hr/

Članak 4.

Nagrada koju utvrđuje Organizator

U okviru nagradnog natječaja Organizator će podijeliti ukupno 1 nagradu i to:

- 2 povratne aviokarte Turkish Airlinesa za Istanbul

Za rezervaciju karata se potrebno javiti na zagmarketing@thy.com. Karte se mogu iskoristiti do 20.12.2023.godine, a potvrda rezervacije ovisi o raspoloživosti mjesta na letu. Karte nije moguće iskoristiti u periodu od 1.7. do 31.8.2023.

Nagrade se dodjeljuju po završetku trajanja nagradnog natječaja iz članka 2. ovih Pravila.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu (2 povratne aviokarte Turkish Airlinesa za Istanbul) u ovom nagradnom natječaju.

Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je sudionik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na Instagram stranici Organizatora dostupnoj na mrežnoj stranici na adresi https://www.instagram.com/tportal.hr/ ispod objave nagradnog natječaja u komentaru opisati vaš odmor iz snova u prekrasnom Istanbulu te označiti osobu s kojom biste ga proveli.

Članak 7.

Odabir dobitnika nagrada

Žiri Organizatora sastavljen od 3 člana (Sabina Čerimagić Babić (Turkish Airlines), Bruno Halužan (tportal) i Irina Halar Srdarević (tportal)) odabrat će, na temelju vlastite diskrecijske ocjene, jedan najkreativniji odgovor u komentarima koji su pristigli za vrijeme trajanja nagradnog natječaja. Na svim pristiglim komentarima iz članka 6. ovih Pravila, Organizator stječe, sva prava intelektualnog vlasništva, bez sadržajnih, teritorijalnih, vremenskih ili bilo kakvih drugih ograničenja te bez prava sudionika na bilo kakvu naknadu.

Članak 8.

Objava dobitnika nagradnog natječaja

Rezultati nagradnog natječaja i objava dobitnika bit će objavljeni 24.04.2023. na službenom Instagram profilu Organizatora u obliku komentara ispod objave nagradnog natječaja.

Članak 9.

Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici nagrada se nakon objave dobitnika moraju javiti Organizatoru u roku od 24 sata putem privatne poruke u svrhu dogovora oko dostave nagrade. Za dostavu nagrade dobitnik nagrade obvezan je dostaviti Organizatoru: ime i prezime, adresu stanovanja, email i broj mobitela dobitnika nagrade.

Uručenjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku. Ako se dobitnik nagrade ne javi Organizatoru u roku od 24 sata od objave rezultata nagradnog natječaja i objave dobitnika, Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da umjesto izabranog dobitnika, koji se nije u predviđenom roku javio Organizatoru radi preuzimanja nagrade, prenese nagradu na drugog odabranog dobitnika.

Sudjelujući u Natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se osobni podaci ( ime i prezime, adresu stanovanja, email i broj mobitela dobitnika nagrade) koje pruži, koriste u svrhu održavanja, provođenja i promocije ovog Natječaja.

Članak 10.

Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i Instagram profil mogu objaviti od strane Organizatora.

Članak 12.

Porezi

Dobitnik nagrade ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 13.

Rješavanje spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu i mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Članak 14.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 15.

Izmjene Pravila nagradnog natječaja

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila za vrijeme trajanja nagradnog natječaja, a o tome će sudionici biti obaviješteni na službenoj Instagram stranici Organizatora.

Članak 16.

Napomena Organizatora

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, podržava ili njime upravlja niti je s njim povezan Instagram (Meta Platforms, Inc.).

Organizator ne odgovara za bilo koje posljedice koje su nastale kao posljedica zloupotrebe sadržaja koji je objavljen od strane sudionika nagradnog natječaja ili zloupotrebe sustava pri funkcioniranju nagradnog natječaja na štetu sudionika nagradnog natječaja ili trećih osoba.