Horoskop

Škorpion

Škorpion

Radite polagano i sigurno. Ne prelazite na drugu obavezu prije no što ste okončali prvu. U više navrata osjećat ćete kao da ste na kraju snaga, ali ipak ćete obaviti sve. Vodite računa o zakonima i propisima. Ne trudite se pronalaziti ili iskorištavati rupe u zakonima.