VIŠE OD POLA IDE BRODOGRADNJI

Svaki zaposleni za potpore daje 6.000 kuna

Bionic
Reading

Od ukupno podijeljenih 10 milijardi kuna državnih potpora čak 8,3 milijarde dobili su brodogradnja i promet, dok je sva ostala industrija međusobno raspodijelila tek 1,7 milijardi kuna, otkrivaju podaci Instituta za javne financije

Kako će državni proračun za 2010. nastaviti s mjerama štednje započete u ovogodišnja dva rebalansa, očekuje se smanjenje izdavajanja u ovu svrhu. Može li proračun za iduću godinu biti u službi razvoja gospodarstva podupirući sektore koji su u stanju preuzeti ulogu 'lokomotive' koja će jače povući vlak prema izvoznim destinacijama? U Vladi se čuje tek neslužbena najava da će potpore biti srezane poljoprivredi i Hrvatskim željeznicama, piše Poslovni dnevnik.

Hrvatski izvoznici organizacijom okruglog stola o temi 'Hrvatski izvoz i državni proračun u 2010.', najavljenog za ovu srijedu, odlučili su, čini se, uzeti aktivnu ulogu u predlaganju smjernica. Prema najavama s Gospodarsko socijalnog vijeća, visina potpora iduće godine bit će manja za 900 milijuna kuna u odnosu na ovu godinu. Hrvatska, prema dostupnim podacima, iz BDP-a za potpore godišnje izdvaja pet puta više (3,1 posto) nego što iznosi prosjek na razini svih članica Europske unije koje za tu svrhu izdvajaju tek 0,2 posto, dok novopridošle zemlje u prosjeku za potpore daju 0,9 posto BDP-a.

Svaki zaposleni Hrvat u 2007. godini za državne potpore izdvojio je gotovo šest tisuća kuna (5899), dok je 2005. za istu namjenu davao 3560 kuna. U situaciji kada je do rujna ove godine armija nezaposlenih povećana za 30.000, a sve procjene spominju da bi 2010. bez posla moglo ostati najmanje još 50.000 osoba, jasno je da će potpore padati. Sigurno će se nekoliko puta morati 'okrenuti' novac prije nego što se odluči kojemu će sektoru potpora biti isporučena.

Naime, križaljka državnih potpora podijeljenih pojedinim sektorima samo u razdoblju 2005. – 2007. zvoni na alarm. Izračun raspodjele državnih potpora po svakom zaposlenom u pojedinim sektorima razotkriva da je brodogradnja po svakom zaposlenom radniku godišnje od države dobivala 228.488 kuna, poljoprivreda 93.214 kuna, a sva ostala prerađivačka industrija po zaposleniku je od države u prosjeku dobila tek po 10.943 kune.

I dok su brodogradnji potpore dijeljene širom otvorene ruke, a ni poljoprivredi nije bilo loše pamti li se da je u taj sektor 2005. ubačena 2,1 milijarda kuna, a 2007. godine čak 3,2, svi poduzetnici svrstani u grupaciju 'mali i srednji' dobili su sveukupno samo 328 milijuna kuna, dok su istraživanje i razvoj prošli nešto bolje sa 429 milijuna kuna državnih potpora u razdoblju od 2005. do 2007. godine.