DEMANTIJ ANTE SAMODOLA

HANFA ne financira moj doktorat

21.11.2009 u 17:00

Bionic
Reading

Ante Samodol, predsjednik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) demantirao je navode iznesene u članku 'Samodol koristi financije i ovlasti Hanfe za pisanje doktorata' objavljenom u dnevnom listu Business.hr, a kojega je prenio i tportal. Demantij objavljujemo cijelosti.

1.Hanfa nije u lipnju niti u bilo kojem drugom mjesecu ove godine platila 80.000 kuna Ekonomskom fakultetu u Zagrebu za prijavu moje doktorske disertacije.

2.Laž je da je tema disertacije sporna. Do sada nije bilo takvih istraživanja u RH. Prijava je dva puta (što je prosjek po prijavi) dorađivana na zahtjev Odbora za znanost i doktorate tijekom 2008. godine te je prihvaćena u postupku obrane pred Odborom 24.03.2009. Tema ne proizlazi iz moje funkcije u Hanfi niti su mi za to potrebne ovlasti Hanfe. Tema portfeljnih investitora (investicijskih i mirovinskih fondova) je područje kojim se bavim dvadeset godina i o tome sam još uvijek jedini autor dviju knjiga objavljenih na hrvatskom jeziku i dvaju magisterija.

3.Laž je da je profesor Vlado Leko bio 'prvi izbor' za mentora. Nikada po tom pitanju nije dobio usmeni ili pismeni zahtjev poslan ispred Hanfe ili mene osobno, stoga nije mogao ništa niti dobiti. Netočna je i lažna tvrdnja da je Ivan Lovrinović 'odlučio upisati se kao mentor i formirao komisiju…' Prilikom prijave disertacije nitko ne može navesti ime željenog mentora miti se mentor samoproglašuje. Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo, šti je i učinjeno 31.03.2009. a u Povjerenstvu su imenovani prof. dr. Ivan Lovrinović, prof. dr. Vlado Leko i prof. dr. Zdenko Prohaska.

4.Lažna je i krajnje zlonamjerna tvrdnja da je 'tema prihvaćena zbog intervencije dekana Darka Tipurića' čime se želi istaknuti pritisak (zbog moje funkcije u Hanfi) i nepoštivanje procedure Odbora za znanost i doktorate, čega u ovom slučaju nije bilo. Postupak je trajao više od godinu dana, a samo je jedan član Odbora s katedre profesora Tipurića. Protokol o izradi disertacije je potpisan tek 14.07.2009. nakon što je fakultetsko vijeće donije Odluku o ispunjavanju uvjeta kandidata i podobnosti teme disertacije.

5.Laž je i izmišljena konstrukcija da se članu povjerenstva prof. dr. Ivanu Lovrinoviću odužujem pritiskom na postdiplomante kako bi svoje programe i radove prebacili kod prof. Lovrinovića. Prof. Lovrinović je imenovan u Povjerenstvo 31.03.2009. godine, a postdiplomanti su upisivali programe u 2007. i 2008. godini što je puno ranije negoli je postao član povjerenstva za ocjenu moje teme u 2009. godini. Nitko se i nikada od zaposlenika Hanfe nije prebacivao s drugih upisanih programa prof. Lovrinoviću. U ovoj godini sve do nedavno su bila tri zahtjeva za poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, među kojima je bio i zahtjev bivšeg člana Uprave Ivice Letinića. Nakon njegova razrješenja ostala su dva zahtjeva, po kojima za sada nije bilo plaćanja.

6.Hanfa je platila poslijediplomski studij za 34 zaposlenika od čega su 32 na Ekonomskom fakutetu u Zagrebu, a 2 na PMF-u. Zaposlenici koji studiraju na Ekonomskom fakultetu pohađaju 11 programa kod 12 profesora nositelja programa te moraju ostati na radu u Hanfi pet godina. Prema broju upisanih na Ekonomskom fakultetu na prva tri mjesta su: Upravljanje financijskim institucijama – nositelj prof. Lovrinović i prof. Ivanov (deset zaposlenika); Međunarodna ekonomija i financije – nositelj prof. B. Cota (šest zaposlenika); Osiguranje i reosiguranje – nositelj prof. D. Jakovčević (šest zaposlenika), dok su ostali zaposlenici izabrali programe statističkih metoda za ekonomske analize, financijske institucije i tržišta, upravljačko računovodstvo i interna revizija i dr. iz čega se može vidjeti da su zaposlenici birali područja kojima se inače bave na poslovima nadzora i supervizije u Hanfi.

7.Laž je i zlonamjerna tvrdnja da sam 'zapeo za tu temu' zbog tzv. upitnika investicijskim fondovima poslanu 'taman prije prijave teme' čime se imputira korištenje ovlasti Hanfe za privatne svrhe. Prvo, tema je prijavljena u 2008. godini a ne u 2009. Drugo, Upitnik koji ima gotovo stotinu pitanja poslan je investicijskim i mirovinskim fondovima iz Sektora za rizike s namjerom potpunog uvida ne samo u imovinu već u način upravljanja rizicima, čuvanje i raspolaganje podacima, izvještavanje, trgovanje, IT-i itd., a sve radi boljeg nadzora i supervizije. Slično je učinjeno i prije nekoliko mjeseci kad smo u Sektoru za licenciranje marljivo prikupili podatke o svim povezanim osobama u svim društvima za upravljanje. Također, nedavno je počelo izvještavanje fondova na posebnim obrascima radi monetarne statistike i izvještavanja HNB-a. U Hanfi se ne spava.

8.Ja nisam poslao nikakav osobni upitnik investicijskim i mirovinskim fondovima za svoju disertaciju. Kad mi takvi podaci zatrebaju obratiti ću se osobno društvima za upravljanje s jasnom naznakom svrhe i namjere, naravno pod uvjetom da se ne radi o službenoj, poslovnoj ili drugoj zakonom zaštićenoj tajni. Inače, Hanfina baza podataka radi znanstvenih istraživanja je i do sada bila na raspolaganju svima koji su to tražili.

sve osim nogometa

Učitavanje...