RADNA SNAGA IZ INOZEMSTVA

Slovence muče iste demografske brige, razmišljaju o uvozu radnika

28.10.2016 u 12:27

Bionic
Reading

Zbog negativnih demografskih trendova i visokog udjela radno neaktivnog stanovništva u svojoj populaciji Slovenija mora razmišljati o privlačenju radne snage iz inozemstva, naveo je u petak govoreći na konferenciji o problematici zapošljavanja direktor vladinog ureda za makroekonomske analize (UMAR) Boštjan Vasle

Demografske promjene u budućnosti će imati velik utjecaj na sustav socijalne zaštite, a sistem koji je u Sloveniji trenutačno na snazi je dugoročno neodrživ, ocijenio je Vasle.

Vlada po njegovim riječima treba početi razmišljati o aktivnoj politici privlačenja radne snage iz inozemstva, povećati udio radno aktivnog stanovništva u ukupnoj populaciji, ali osigurati i nova sredstva za financiranje mirovina i sustava socijalne zaštite.

Prema aktualnim projekcijama, broj radno aktivne populacije u Sloveniji sa sadašnjih 1,3 milijuna past će u 2050. godini na samo 800.000 ako se ne osiguraju reforme i priljev radnika useljavanjem.


U Sloveniji je trenutno stupanj radno aktivne populacije relativno zadovoljavajući, ali je problem to što je radno aktivna samo trećina stanovnika u dobi od 55 do 64 godine, dok je prosjek Europske unije da polovica ljudi te starosne dobi radi i nije u mirovini, navode slovenski stručnjaci za demografsku politiku.

Temeljitu reformu na području radnog zakonodavstva i mirovinskog sustava, te politike plaća, ali i smanjivanje socijalnih troškova radi fiskalne stabilizacije Sloveniji je u svom novom izvješću ponovo preporučila i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvitak (OECD)

Kako je ocijenila, u Sloveniji je premalo radno aktivnog stanovništva u starijim godinama, zakonom određena minimalna plaća je postavljena previsoko, a predlažu i smanjenje dodataka iz radnog odnosa, kao što su naknade za troškove prijevoza, te dodaci za topli obrok i za radni staž.