neslužbeni sastanak

Članovi Fakultetskoga vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu predlažu Željku Kamenov za obnašateljicu dužnosti dekana

15.02.2021 u 14:22

Bionic
Reading

Šezdeset osam članova Fakultetskoga vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu u ponedjeljak je na neslužbenom sastanku predložilo redovitu profesoricu s Odsjeka za psihologiju Željku Kamenov za obnašateljicu dužnosti dekana i taj je prijedlog uputilo rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu

O tom prijedlogu izvijestio je član Fakultetskoga vijeća FFZG-a profesor Neven Jovanović uz napomenu da je na sjednici Sveučilišnoga savjeta u petak, 12. veljače, rektor Damir Boras obavijestio Savjet da je prorektor Miljenko Šimpraga podnio "neopozivu ostavku na funkciju o.d. dekana Filozofskog fakulteta" te da je rektor tu ostavku prihvatio.

Zato, istaknuo je Jovanović, Savjet očekuje da rektor u najskorijem roku predloži Senatu Sveučilišta u Zagrebu imenovanje novog o.d. dekana Filozofskoga fakulteta koji će provesti postupak izbora dekana FFZG-a.

Kako je navedeno, budući da pravni akti Sveučilišta u ovome slučaju nisu jasni po pitanju toga predlaže li novog obnašatelja dužnosti rektor ili vijeće Filozofskoga fakulteta, članovi Fakultetskoga vijeća FFZG-a, htjeli su ovim putem u duhu načela partnerstva i uzajamnosti, istaknutih u Statutu Sveučilišta, iznijeti svoj prijedlog.

Istaknuto je kako im se to čini "iznimno važnim upravo zato što prošlo imenovanje o.d. dekana, doneseno protivno volji demokratske većine u vijeću Filozofskoga fakulteta, ne samo da nije dovelo do zadovoljavajućeg rješenja situacije, već je prouzročilo krizu upravljanja, a posljedično i neopozivu ostavku obnašatelja dužnosti".

Članovi Fakultetskoga vijeća vjeruju da će njihov prijedlog pomoći da se u najkraćem roku i na najbolji način FFZG-u vrati pravo na akademsku samoupravu i osigura redovan rad na korist akademskoj zajednici našeg Sveučilišta.

Prijedlog Sveučilišnom savjetu, Senatu i rektoru Sveučilišta u Zagrebu da za o.d. dekana Filozofskoga fakulteta izaberu profesoricu Željku Kamenov i da joj omoguće da sama odredi svoju ekipu obnašatelja dužnosti prodekana potpisalo je 68 članova i zamjenika članova Fakultetskoga vijeća FFZG-a.

sve osim nogometa