VEĆINA SABORSKIH KLUBOVA

Potpora poreznom stupu srama

02.07.2012 u 20:38

Bionic
Reading

Većina saborskih klubova podržala je danas konačni prijedlog izmjena Općeg poreznog zakona kojima se omogućuje objava popisa poreznih dužnika

Zamjenik ministra financija Boris Lalovac predstavio je predložene zakonske odredbe koje se razlikuju od prvog čitanja zakona u Saboru, među kojima i onu koja predviđa da će popis dospjelih i nenaplaćenih dugova sadržavati dugovanja 'starija' od 90 dana.

Povećan je i iznos duga kao kriterija za objavu popisa - za fizičke osobe ukupni iznos duga se s više od 50.000 kuna povećava na 100.000 kuna, za pravne osobe sa 100.000 na 300.000 kuna, a za sve ostale porezne obveznike ukupni s više od 10.000 kuna na iznos duga veći od 15.000 kuna.

Predlaže se i da popis neće sadržavati podatke o dugovima poreznih obveznika kojima je porezno tijelo odobrilo odgodu ili obročno plaćanje duga ili reprogramiranje naplate poreznog duga.

Zakonskim se izmjenama u tom smislu omogućuje sklapanje ugovora radi postizanja nagodbe u postupku naplate potraživanja, predviđa institut međusobnog prijeboja između poreznog obveznika i države, te podmirenje duga ustupanjem nekretnina.

Kao glavni razlog za izmjene Općeg poreznog zakona u Vladi navode velika potraživanja hrvatske države - ukupni dugovi prema državi s kamatama prešli su 51 milijardi kuna, pri čemu je registrirano više od 761.000 dužnika, od kojih su oko 500.000 građani, a ostalo trgovačka društva i obrtnici.

Važeći propisi zabranjuju objavu popisa poreznih dužnika jer to smatraju poreznom tajnom, pa Vlada predlaže da Porezna uprava može i bez pristanka poreznog obveznika objaviti sve podatke, ako je to u skladu sa zakonom ili ako porezni obveznik dostavlja netočne podatke o svojim dugovima.

Većina klubova u raspravi je podržala predložene izmjene kojima je cilj treba biti, suglasni su, poboljšati financijsku disciplinu i naplatu poreznog dugovanja.

No, HDZ smatra kako Vladin konačni prijedlog i dalje ostavlja otvorenim pitanje hoće li se taj cilj postići, posebno što se tiče javne objave popisa dužnika na ime PDV-a, doprinosa, poreza na dohodak i dobit te prireza, ali ne i posebnog poreza na naftne derivate, duhanske proizvode, alkoholna piža, porez na nekretnine te carine i trošarine.

To, ocijenila je Martina Dalić u ime HDZ-a, otvara prostor netransparentnosti i mogućnosti da se objavom pogoduje nekim poreznim obveznicima.

Zastupnica Dalić smatra i kako je ostalo nejasno kada će se ta javna objava dogoditi, zbog čega je HDZ predložio amandman po kojemu bi se popis dužnika objavljivao četiri puta godišnje - 31. srpnja, 31. listopada, 31. siječnja i 31. travnja.

HDZ predlaže i amandman po kojima bi se, uz popis dužnika, javno objavile i osobe koje su postigle nagodbu s visinom iznosa te kratkim opisom uvjeta nagodbe.

Prihvate li vladajući HDZ-ove amandmane, najavila je, njezina će stranke glasati za zakonske izmjene, ako ne prihvate - onda neće.

Branko Vukšić najavio je potporu Hrvatskih laburista izmjenama Općeg poreznog zakona. 'Ipak se kreće', poručio je vladajućima, ocijenivši kao jednim od glavnih državnih prioriteta financijsku disciplinu, posebno onih koji imaju vile, jahte, skupe automobile, a na njih ne plaćaju poreze.

'Vidite da je moguće postaviti formulu 'nema praštanja neplaćanju poreza'', poručio je, a na dvojbe je li pošteno javno objaviti porezne dužnike odgovorio je: "Da, pošteno je, nepošteno je neplaćati porez".

Dragica Zgrebec je u ime SDP-a nužnim ocijenila da se neodgovornim poduzetnicima rigoroznim mjerama onemogući da narušavaju zdravo gospodarstvo.

Nužne su, dodala je, i adekvatne mjere kojima bi se poduzetnicima omogućilo kvalitetno konsolidiranje, 'a one koji to nisu u mogućnosti odstraniti iz poslovnog miljea'.

Srđan Gjurković (HNS) naglasio je kako takav zakon ne bi bio potreban da Kukuriku koalicija nakon HDZ-ove vlasti nije zatekla više od 51 milijardu nenaplaćenih poreznih dugovanja, što je dobrim dijelom, naglasio je, uzrok izuzetno lošeg stanja u gospodarstvu te nekonkurentnosti gospodarstva i poduzetništva.

'Zakon pomaže da novac završi u proračunu, ali ne radi potrošnje, predizbornih obećanja i navodnog čuvanja socijalnog mira, kao što je bilo do sada, nego za rast gospodarstva, investicija i olakšavanje gospodarstvu položaja na tržištu', poručio je Gjurković.

HDSSB-ovi zastupnici neće podržati zakonske izmjene, jer se njima, kako je istaknuo Ivan Drmić, 'brkaju kruške i jabuke'.

Predloženom zakonskom rješenju zamjerio je da na isti način tretira one koji su utajili porez i one koji pokušavaju pošteno poslovati, prijavljuju porezne obveze, ali ih zbog poslovnih teškoća uvjetovanih krizom ne mogu podmirivati.