IZGUBLJENO POVJERENJE

Plenum Filozofskog fakulteta zatražio razrješenje dekana Previšića

28.04.2016 u 20:34

Bionic
Reading

Plenum Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zatražio je razrješenje prof. dr. sc. Vlatka Previšića s dužnosti dekana na temelju izglasanog nepovjerenja, kršenja Etičkog kodeksa te Statutom i ostalim pravnim aktima propisanih uvjeta rada dekana, priopćio je Plenum FFZG-a

Dekan Previšić oglušio se na nepovjerenje studenata koje su jasno artikulirali na 205. Plenumu, upozoravaju i dodaju kako je odlučio nastaviti statutarno, ali i etički neprihvatljivu praksu u svojem djelovanju i odnosu prema svojim obvezama i kolegama što se pokazalo na Fakultetskom vijeću 25. travnja 2016. kada je ono odbilo prijedlog nelegitimno promijenjenog dnevnog reda i, još važnije, njegov prijedlog o razrješenju prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Branke Galić

'Time je implicitno uz studente stalo i samo Fakultetsko vijeće, pokazavši nepovjerenje dekanu u pogledu obavljanja dekanskih dužnosti, među kojima su predsjedanje Fakultetskim vijećem i predlaganje dnevnog reda', stoji, među ostalim, u priopćenju Plenuma, koji, podsjetimo, ne postoji kao tijelo u nekom pravilniku niti zakoniku i njegove odluke nemaju pravno značenje, ali Plenum ima veliku težinu jer odražava stav studenata i dijela profesora.

Plenum podsjeća da dekan Filozofskog fakulteta može biti razriješen dužnosti, među ostalim, ako ne ispunjava propisanu dužnost ili izgubi sposobnost njezina obavljanja, ako prekrši odredbe Statuta Sveučilišta, Statuta Fakulteta ili druge odgovarajuće propise u kojima je svakako i Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu.

Onog trenutka kada Fakultetsko vijeće više nema povjerenje u dekana, podsjeća Plenum, dekan gubi legitimitet za obavljanje svojih dužnosti; onog trenutka kada prekrši Etički kodeks povrijedio je ugled dužnosti koju obnaša te općenito ugled institucije i ugled ostalih članova akademske zajednice.

U izjavi za javnost Plenum, među ostalim, upozorava da dekan Previšić 'na dnevnoj bazi krši Etičkim kodeksom propisana pravila ponašanja i obnašanje dužnosti svih članova akademske zajednice, koje je i on sam dio', te poručuje kako rezolutno odbija i pomisao da na čelu Filozofskog fakulteta ostane osoba koja se ne vodi navedenim temeljnim etičkim, moralnim i zakonskim načelima.

Podsjetimo, Plenum Filozofskog fakulteta usprotivio se izvođenju zajedničkih dvopredmetnih studija s Katoličkim bogoslovnim fakultetom upozorivši da je riječ o udaru na Filozofski fakultet i na cjelokupno obrazovanje.

'Jednoznačna načela moralno opravdanog ponašanja, jednakost, pravednost i profesionalnost nažalost nisu dio modusa operandi sadašnjeg dekana Filozofskog Fakulteta. Od svih članova akademske zajednice očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavaju sve obveze prema studentima, kolegama i svim ostalim radnicima na Sveučilištu te da u djelovanju slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije', podsjeća Plenum.

I dodaje: 'Svaka vrsta neprimjerenog ponašanja koje ometa obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu rada institucije, a osobito svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava, zabranjena je u sveučilišnoj zajednici. Neosporivo je da su perfidni i zlonamjerni istupi u medijima prema prodekanici prof. dr. sc. Branki Galić, ali i prema studentima i njihovom djelovanju ponižavajući, uvredljivi i da stvaraju neugodne i neprijateljske uvjete'.

Plenum ističe kako 'rezolutno odbija i pomisao da na čelu Fakulteta ostane osoba koja se ne vodi navedenim temeljnim etičkim, moralnim i zakonskim principima. Na temelju prethodno izglasanog nepovjerenja, kršenja Etičkog kodeksa te Statutom i ostalim pravnim aktima propisanih uvjeta rada dekana te odlučno traži razrješenje Previšića s dužnosti dekana'.