NOVI PRAVILNIK

Ovo su grijesi zbog kojih učenici mogu izletjeti iz škole

nasilje u školi bullying

nasilje u školi bullying

Izvor: Guliver/Thinkstock / Autor: iStockphoto

Prema novom pravilniku o pedagoškim mjerama najteža kazna koju će učenicima moći izreći osnovna škola u slučaju osobito teških povreda ponašanja kakve su primjerice teška krađa, korištenje oružja ili nasilje, ali i ponavljano markiranje, i dalje će biti preseljenje u drugu školu, za iste bi se prekršaje srednjoškolci mogli isključivati iz škola

Za lakše povrede izricat će se opomene, dok će se za tzv. teške povrede kao što su poticanje nasilja ili snimanje nasilja, poticanje govora mržnje, iznuđivanje novca ili uništavanje imovine, osnovnoškolci kažnjavati strogim ukorom, a srednjoškolci opomenom pred isključenje.

To su samo neki od prijedloga novog Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola koji je prošli tjedan resorno ministarstvo pustilo u javnu raspravu koja bi trebala potrajati do 27. srpnja.

Pravilnik bi trebao ujednačiti kriterije na razini cijele Hrvatske budući da su se oni do sada formirali na razini škola.

Kažnjavanje roditelja?

U polemiku se za sada nije uključio veći broj sudionika, međutim jedan od onih koji jesu smatra da bi sustav za grijehe maloljetnika trebao kažnjavati i roditelje.

No dr. sc. Anita Lauri Korajlija s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta kaže da škole ne mogu kažnjavati roditelje te da osnovne škole nemaju strože kazne za učenike.

'Osnovno je školovanje obavezno pa se učenici ne mogu kazniti isključenjem. Škola nema mehanizme za strože kazne, najstroža kojom raspolaže jest preseljenje', rekla je za tportal Lauri Korajlija.

'Slično vrijedi i za sankcioniranje roditelja. Škole nemaju mehanizme kojima bi ih izravno kažnjavale. To nije u njihovoj nadležnosti pa nije ni regulirano ovim pravilnikom. Za to postoje drugačiji mehanizmi. One mogu prijaviti roditelje socijalnim službama i policiji. Primjerice, nedolazak roditelja na roditeljske sastanke i informacije o djetetu može se prijaviti socijalnim službama jer se može tretirati kao zanemarivanje. No za propuste djeteta škole ne mogu kazniti roditelje niti mogu kazniti djecu za propuste roditelja', objasnila je naša psihologinja.

U Pravilniku je objašnjeno da kriteriji moraju biti tako uređeni da učenike potiču na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja.

Izostajanje se također oštro kažnjava

Najoštrije pedagoške mjere – preseljenje ili isključenje, mogu se izreći i za ponavljano 'markiranje', ako učenik neopravdano izostane s više od 2,5 posto nastavnih sati od ukupnoga broja sati.

Iz odredbi Pravilnika proizlazi da bi maturanti koji su ove godine ukrali ispite mogli biti izbačeni iz škole, no nije jasno bi li im sustav ipak trebao osigurati polaganje mature najesen.

Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni su međusobno se konzultirati, kontaktirati roditelja učenika, a ako je potrebno mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb radi upoznavanja osobina i mogućnosti učenika te uklanjanja uzroka koji sprečavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj.

No mjere se mogu izreći i bez nazočnosti učenika ili roditelja ako se oni opetovano ogluše na pozive da dođu na konzultacije.

Lakšim povredama ponašanja smatra se:

a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada u školi ili izvan nje (npr. izazivanje nereda i stvaranje buke);

b) onečišćenje školskog prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);

c) oštećivanje imovine u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);

d) nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja;

e) pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;

f) poticanje drugih učenika na povredu dužnosti i neispunjavanje obveza;

g) uznemiravanje učenika ili radnika škole;

h) naguravanje, gađanje stvarima;

i) klađenje ili kockanje u prostorima gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

Težim povredama ponašanja smatra se:

a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada u školi ili izvan škole na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;

b) korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja,

c) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem ili vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugom učeniku ili radniku škole;

d) unošenje ili konzumiranje psiho-aktivnih sredstava u prostor u kojem se održava odgojno-obrazovni rad (droge, cigareta, alkohola i sličnih sredstava);

e) dovođenje neovlaštenih osoba koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;

f) uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;

g) prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;

h) udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe;

i) korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije.

Teškim povredama smatra se:

a) izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod nasilnog ponašanja, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja);

b) krivotvorenje ispričnica ili ispravljenih pisanih radova učenika;

c) neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene;

d) poticanje grupnoga govora mržnje;

e) krađa odnosno prisvajanje tuđe stvari ili uništavanje službene dokumentacije škole ili prisila (npr. iznuđivanje novca od drugog učenika);

f) unošenje oružja i opasnih predmeta u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad.

Osobito teškim povredama smatra se:

a) krivotvorenje pisane i elektroničke službene dokumentacije škole;

b) objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;

c) teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;

d) ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostorima u kojima se održava odgojno-obrazovni rad;

e) nasilno ponašanje (svako namjerno i ponavljano ponašanje kojemu je cilj emocionalna ili fizička povreda druge osobe).

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!