'VARAŽDIN PRED KOLAPSOM'

Natalija Martinčević zatražila Habuševu ostavku

30.03.2015 u 18:32

Bionic
Reading

Saborska zastupnica Natalija Martinčević uputila je danas u ime Narodne stranke Reformisti Gradske organizacije Varaždin poziv gradonačelniku Varaždina Goranu Habušu da se u roku od osam dana očituje o 9,4 milijuna kuna koje Grad Varaždin mora vratiti u državni proračun, a koja su prema Izvješću Ministarstva financija protuzakonito i nenamjenski utrošena. Po njezinu sudu, Grad Varaždin je pred kolapsom i bankrotom prvenstveno zbog stanja oko poticajne stanogradnje, po kojoj je Varaždin bio poznat

Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin (JUGS) imala je u rujnu prošle godine dospjele, a neplaćene obveze prema APN-u od 9,4 milijuna kuna, od čega se polovica odnosi na primljene poticaje, a druga polovica na sredstva iz rezervnog fonda za plaćanje izvođača radova u Ulici V. Novaka, utvrdila je Uprava za financijsko upravljanje Ministarstva financija tijekom nedavno završenog proračunskog nadzora utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u JUGS-u.

Ukupne obveze prema APN-u, naravno, daleko su veće od dospjelih obveza. Naime, JUGS je od 2006. do 2014. iz državnog proračuna putem APN-a dobio poticaje u ukupnom iznosu od 95,7 milijuna kuna, od čega je vraćeno 6,3 milijuna kuna. Od 95,7 milijuna kuna, na ime poticaja primljeno je od 2006. više od 77 milijuna kuna te još 18,5 milijuna kuna iz rezervnog fonda uglavnom tijekom 2013. godine, što govori da bi iznos dospjelih obveza mogao prijeći navedenih 9,4 milijuna kuna koje treba, kako upozorava služba za unutarnju reviziju i nadzor Ministarstva financija, vratiti u državni proračun.

JUGS je, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji te sklopljenim ugovorima s APN-om, bio dužan primljene poticaje po dospijeću vratiti APN-u. Kako to nije učinio, iznos dospjelih a nevraćenih poticaja u iznosu od 9,4 milijuna kuna smatra se nenamjenski potrošenim sredstvima te se nalaže povrat navedenog iznosa u državni proračun RH, sukladno članku 59. stavku 2. Zakona o proračunu kojim je propisano da, ako su proračunska sredstva korištena suprotno zakonu, subjekt nadzora dužan ih je vratiti u proračun, stoji u zapisniku o obavljenom proračunskom nadzoru JUGS-a.

Preskupe usluge odvjetnika

Budući da su odvjetničke usluge u 2013. iznosile 402 tisuća kuna, a od siječnja od rujna 2014. 414 tisuća kuna, preporučuje se JUGS-u da razmotri mogućnost zapošljavanja još jednog djelatnika pravne struke kako se ne bi koristile preskupe usluge odvjetnika, upozorava se u zapisniku o nadzoru gdje stoji da je 14. prosinca 2012. zaključen ugovor s odvjetničkim društvom za sastavljanje tužbi i podnesaka u parničnom postupku u iznosu od 200.000 kuna te još toliko za zastupanje na ročištima, a u 28 veljače 2014. na ukupni iznos od 350.000 kuna (također bez PDV-a), iako JUGS ima zaposlenog diplomiranog pravnika s položenim pravosudnim ispitom u čijem se opisu poslova nalazi i dio poslova za koje je angažirano odvjetničko društvo prema kojem postoji dug od 385.000 kuna.

Obveze prema APN-u čine glavninu od gotovo 125 milijuna kuna ukupnih obveza JUGS-a koji je u rujnu prošle godine imao 46,5 milijuna kuna potraživanja, i to uglavnom od kupaca stanova. Nakon 90-ak milijuna kuna obveza prema APN-u, slijede obveze za kredite. Najveća u iznosu od 6,4 milijuna kuna je prema Hypo Alpe-Adria Banku temeljem Ugovora o factoringu kojim je HAAB otkupio potraživanja Meteor grupe od JUGS-a, a što u vrijeme obavljanja nadzora još nije bilo riješeno. U bruto bilanci JUGS-a evidentirane su i obveze prema Zagrebačkoj banci od 5,7 milijuna kuna, ali Grad Varaždin svakog mjeseca doznačava sredstva za otplatu i kamata i glavnice za taj kredit uzet za izgradnju socijalnih stanova. Istovremeno, JUGS ima obveze prema Gradu Varaždinu od 15,4 milijuna kuna, i to za pozajmicu od 6,4 milijuna kuna, zatim za komunalni doprinos i zemljište u Ulici V. Novaka četiri milijuna, a isto toliko i za komunalnu infrastrukturu te oko 800 tisuća kuna za komunalni doprinos – Hrašćica.

Čelnik jedinice lokalne i područne samouprave i proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomičnost raspolaganja proračunskim sredstvima, stoji na kraju zapisnika o provedenom nadzoru u JUGS-u.