NA ZATVORENOJ SJEDNICI VLADE

Ministri se riješili starih i imenovali nove pomoćnike

04.07.2013 u 17:11

Bionic
Reading

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice dala suglasnost glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći, priopćeno je iz vladina Ureda za odnose s javnošću. Troje ministara dobilo je nove pomoćnike

Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu kao i Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke može se pronaći na web stranici Vlade www.vlada.hr.

Vlada je na zatvorenom dijelu imenovala Hrvoja Sadarića pomoćnikom ministrice socijalne politike i mladih. Novom pomoćnicom ministra rada i mirovinskoga sustava imenovana je Marina Kasunić Peris Sabina Glasovac imenovana je pomoćnicom ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini društva Jadrolinija Rijeka predlaže se imenovanje Ante Mađerića članom Nadzornog odbora.

Također uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka Zvonimir Laurenčić te je Miljenko Fičor imenovan novim članom.

U Hrvatski sabor upućen je na donošenje prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, radi isteka mandata, te imenovanje novog predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Centra.

Predlaže se razrješenje dosadašnjeg predsjednika i potpredsjednika Franje Šanjeka i Nikice Barića, a imenovanje Krune Kardova i Ivana Grujića. Predlaže se razrješenje članova Branka Kaleba, Davora Marijana, Krešimira Rašana, Miroslava Akmadže i Ivana Grujića, te imenovanje novih članova Filipa Hameršaka, Damira Agičića, Čedomira Višnjića, Nikice Barića i Davora Marijana.

Vijeću Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana je suglasnost za imenovanje Omera Pita direktorom Agencije. Elizabeta Repić Perković imenovana je predstojnicom Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, na razdoblje od 4 godine, a na istu je dužnost i razdoblje imenovan Joško Bule u Zagrebačkoj županiji. Također, razriješena je dosadašnja predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji Katarina Belec.

Ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje poslova predstojnika ureda državne uprave u županijama, do provedbe raspisanog javnog natječaja, a najduže na vrijeme od 6 mjeseci, osobama koje je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova predstojnika, ali im istječe rok od 6 mjeseci. Veljanu Radojkoviću dana je ovlast za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Željku Spudiću u Karlovačkoj županiji, Branki Saks u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Editi Grubišić u Šibensko-kninskoj županiji te Boženi Butković u Ličko-senjskoj županiji.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske za pregovore o kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike Neven Mimica i članovi Radimir Čačić, Arsen Bauk, Mirando Mrsić, Slavko Linić, Ranko Ostojić, Orsat Miljenić i Višnja Tafra. Novim predsjednikom imenovan je Mirando Mrsić, a članovima su imenovani Arsen Bauk, Slavko Linić, Orsat Miljenić, Ranko Ostojić i Višnja Tafra.

Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Agencije za upravljanje državnom imovinom Neven Mimica. Izmijenjena je Odluka o osnivanju Savjeta za suradnju s međunarodnim kaznenim sudom i drugim sudovima, kojom se razrješuje dosadašnji predsjednik Savjeta Neven Mimica.

Neven Mimica također je razriješen dužnosti predsjednika Odbora za predsjedanjem Desetljećem za uključivanje Roma 2005. – 2015. i nacionalnog koordinatora, te je novom predsjednicom i nacionalnom koordinatoricom imenovana Milanka Opačić, sukladno Odluci o osnivanju Odbora, kojom se na tu dužnost imenuje potpredsjednik Vlade kojeg odredi Vlada.

Izmijenjena je Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, a njome je Neven Mimica razriješen dužnosti člana navedenog Povjerenstva. Također je izmijenjena Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izmjenom je Neven Mimica razriješen dužnosti predsjednika Povjerenstva, a Branko Grčić imenovan je novim predsjednikom.

Izmjenom Odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Neven Mimica razriješen je dužnosti predsjednika Koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom, člana Koordinacije za vanjsku i europsku politiku te člana Kadrovske komisije.

Sukladno odredbama Statuta Međunarodne ustanove-Fonda za razminiranje i pomoć žrtvama mina kojim je utvrđeno da jednog člana imenuje Vlada Republike Hrvatske, Dražen Jakopec imenovan je članom Upravnog odbora Međunarodne ustanove-Fonda za razminiranje i pomoć žrtvama mina.


Razriješeni su dosadašnja predsjednica i članovi Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar, u kojoj se provodi sanacija sukladno odluci o sanaciji navedene bolnice, te su imenovani predsjednica i članovi Sanacijskog vijeća, s time da je predsjednik Sanacijskog vijeća predstavnik Ministarstva zdravlja, a članovi su predstavnik Ministarstva financija i pojedine zdravstvene ustanove. Tako je razriješena predsjednica Upravnog vijeća Grozdana Perić i članovi Damir Kasap i Josip Kraljić, Ivana Šuman imenovana je predsjednicom Sanacijskog vijeća, Slavica Jelić i Ivanka Stipanov članicama, a Mirjana Mrčela sanacijskom upraviteljicom.

Što se tiče dopunske točke na zatvorenom dijelu sjednice Vlade, Vlada je donijela Zaključak kojim prihvaća Nacrt kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a ministar zdravlja Rajko Ostojić je ovlašten za potpisivanje navedenog Kolektivnog ugovora. Zadužuje se Ministarstvo zdravlja da o ovom Zaključku izvijesti potpisnike Kolektivnog ugovora, stoji u priopćenju s Vlade.