LJUDSKA PRAVA NA LEDU

Brutalno izvješće HRW-a o Hrvatskoj

21.01.2014 u 13:15

Bionic
Reading

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch u godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu navodi da je Hrvatska, koja je 1. srpnja 2013. postala 28. članica Europske unije, i dalje suočena s izazovima u području zaštite ljudskih prava

'Ljudi s psihičkim i intelektualnim poteškoćama ostaju zaglavljeni u institucijama. Centri za prihvat tražitelja azila i izbjeglica prenapučeni su, a djeca migranti koja su bez pratnje nemaju specijalnu zaštitu. Potrebni su veći napori u zaštiti prava etničkih Srba i Roma, uključujući veću dostupnost programu za pomoć Srbima kojima su oduzeta stambena prava za vrijeme rata te osiguranje dostupne medicinske skrbi i obrazovanja za Rome koji nemaju osobne dokumente', naglasak je iz izvještaja Human Rights Watcha o Hrvatskoj.

Hrvatska je postala članica EU-a u srpnju, u jeku zabrinutosti stanjem ljudskih prava. Europska komisija u ožujku je pozvala na na veću učinkovitost pravosuđa, progon ratnih zločina i zaštitu manjina, podsjeća HRW.

Navodi se da je u siječnju lokalni sud naložio državi da plati odštetu djeci ubijenih srpskih žrtava u napadu u Varivodama za vrijeme operacije Oluja 1995. godine.

'Povećan je broj dobrovoljnih povrataka u Hrvatsku, sa 358 povrataka u prvih pet mjeseci u usporedbi sa 132 u cijeloj 2012. Reintegracija članova srpske manjine i dalje je problematična, uz neprekidnu diskriminaciju i neprijateljstvo u nekim područjima zemlje i prepreke u odnosu na pravo na stanovanje. U studenom, Gradsko vijeće Vukovara zaustavilo je provedbu dvojezičnosti nakon prosvjeda protiv ćiriličnih uličnih natpisa.'


HRW, nadalje, uočava da Romi, osobito oni bez ikakvog državljanstva, imaju poteškoća u pristupu osnovnim državnim servisima, uključujući zdravstvenu skrb, socijalnu pomoć i obrazovanje.

Do polovice listopada, u Hrvatskoj je azil zatražilo 928 ljudi, pri čemu su Sirijci treća najbrojnija nacionalna skupina. Iako broj tražitelja azila nije velik, prihvatni su centri prenapučeni, a bilo je i izvješća prema kojima su neki tražitelji azila smješteni u ustanove zatvorenog tipa. Zaštita djece bez pratnje ostaje problematična, uz loše obučene staratelje obično daleko od mjesta gdje su djeca smještena, često u neodgovarajućim uvjetima.

Glasačka prava vraćena su osobama s mentalnim ili intelektualnim poteškoćama u prosincu 2012. Provedba plana o njihovu izmještanju iz institucija sporo napreduje, uz dva projekta koja ciljaju na oko 400 ljudi dok ih oko 9.000 i dalje ostaje u institucijama, izvijestio je Human Rights Watch.