NAGRADNA IGRA

Pravilnik nagradne igre 'MAXtv nogometna pitalica'

  • Autor: tportal.hr
  • Zadnja izmjena 26.03.2012 15:36
  • Objavljeno 26.03.2012 u 15:20
Tportal

Tportal

Izvor: tportal.hr / Autor: Tportal

Pravilnik nagradne igre 'MAXtv nogometna pitalica'

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/197
URBROJ: 513-07-21-07/12-2

Zagreb, 21. ožujak 2012.

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10), HrvatskiTelekom d.d., Savska c. 32, 10000 Zagreb, OIB:81793146560, MB: 1414887 (u daljnjem u tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća:

Pravila nagradne igre 'MAXtv nogometna pitalica'
Članak 1.1. Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom 'MAXtv nogometna pitalica' (u daljnjem tekstu: Igra), koja će trajati u razdoblju od 26. ožujka 2012. godine do 7. svibnja 2012. godine sljedećom dinamikom:

1.krug: ponedjeljak 26.3.2012. do nedjelje 1.4.2012. u 24:00
2.krug: ponedjeljak 2.4.2012. do nedjelje 8.4.2012. u 24:00
3.krug: ponedjeljak 9.4.2012. do nedjelje 15.4.2012. u 24:00
4.krug: ponedjeljak 16.4.2012. do nedjelje 22.4.2012. u 24:00
5.krug: ponedjeljak 23.4.2012. do nedjelje 29.4.2012. u 24:00
6.krug: ponedjeljak 30.4.2012. do nedjelje 6.5.2012. u 24:00
7.krug: ponedjeljak 7.5.2012. do nedjelje 13.5.2012. u 24:00

te ovim Pravilima nagradne igre (u daljnjem u tekstu: Pravila) uređuje način njenog provođenja.

2. U svakom krugu izvlačit će se jedan (1) dobitnik nagrade i sukladno tome, dodijeliti jedna (1) pojedinačna nagrada po krugu.

Članak 2.


Svrha organiziranja Igre jest promidžba MAXtv usluga i sadržaja (sportskih paketa, naslovnog sponzorstva MAXtv Prva Liga kao i nogometne emisije Tribina.hr.) Priređivača kao i poticanje korištenja IPTV usluga.

Članak 3.


1. Ovim Pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

2. Sudionici prihvaćaju ova Pravila prijavom u Igru, na način utvrđen ovim Pravilima.

Članak 4.


1. Igra ima sljedeći nagradni fond:
- sedam (7) Sportskih paketa bez plaćanja mjesečne naknade, za period od jedne godine od realizacije nagrade.

2. Pojedinačna vrijednost nagrade iznosi 792,72 kn godišnje (slovima: sedamstodevedesetdvije kune i sedamdesetdvije lipe) tj. 66,06 kn mjesečno (PDV uključen).

3. Ukupna vrijednost nagradnog fonda Igre iznosi 5.549,04kuna (7x 792,72 kn za godinu) s uključenim PDV-om. (slovima:pettisućapetstočetrdesetdevet kuna i četir ilipe).

4. Priređivač nagrađuje sedam (7) Sudionika Igre, koji ispunjavaju uvjete navedene u ovim Pravilima, svakog s jednim Sportskim paketom, bez plaćanja mjesečne naknade, u trajanju od jedne godine.

Članak 5.


1. Uvjeti za sudjelovanje u Igri:
U Igri mogu sudjelovati fizičke osobe, korisnici T-Mobile usluga na bonove, T-Mobile pretplatnici ili Simpa korisnici koji prihvaćaju ova Pravila (dalje u tekstu: Sudionici), a koje se prijavljuju u Igru SMS porukom koja sadrži sljedeće podatke Sudionika npr:

-a) xxxxxx, (točan odgovor na nagradno pitanje)
-ime,
-prezime
-adresa (ulica/krbr./grad),
poslanom iz T-Mobile mreže, u razdoblju od 26. ožujka 2012. godine do 13. svibnja 2012. godine, na telefonski broj 60006.

Radnici Priređivačai članovi njihovih užih obitelji ne mogu sudjelovati u Igri niti osvojiti nagradu.

Cijena poslane SMS poruke na broj 60006 iznosi 2,40 HRK po SMS poruci.

Kako bi povećao svoju mogućnost osvajanja nagrade, Sudionik može poslati neograničen broj SMS poruka na navedenu destinaciju (svako slanje poruke znači dodatni ulazak Sudionika u bubanj za izvlačenje nagrada).

2. Sudionici, slanjem prijave, daju privolu da Priređivač koristi njihove osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provođenja Igre, odnosno dodjeljivanja i realizacije nagrade. Navedeni se podaci upisuju u bazu svih sudionika Igre, iz koje će biti izvučeni dobitnici.

Članak 6.


1. Izvlačenje dobitnika biti će javno i održat će se sljedećih dana:
-prvi krug 2.4.2012.
-drugi krug 9.4.2012.
-treći krug 16.4.2012.
-četvrti krug 23.4.2012.
-peti krug 30.4.2012.
-šesti krug 7.5.2012.
-sedmi krug 14.5.2012.

u 10:00 sati, u prostorijama Priređivača, na adresi Ulica grada Vukovara 23, Zagreb.

2. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz baze u kojoj će se nalaziti podaci Sudionika s točnim odgovorom na pitanje MAXtv nogometne pitalice.

3. Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od radnika Priređivača, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika te će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju.

4. U slučaju da se u Igru ne uključi niti jedan Sudionik prvog kruga ili niti jedan sudionik ne odgovori točno na postavljeno pitanje u MAXtv nogometnoj pitalici, pitanje se ponavlja u sljedećem krugu i tako redom dok se ne dobije Sudionik s točnim odgovorom. S nepodijeljenim nagradama Priređivač će postupiti sukladno odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010).

5. Ukoliko se u igru ne uključi niti jedan Sudionik do trećeg kruga, Priređivač će nagradnu igru prekinuti.

Članak 7.


1. Imena dobitnika nagrada bit će objavljeni javno, na dan izvlačenja dobitnika, u emisiji Tribina.hr na Arena Sport1 TV kanalu MAXtv-a, po završetku kruga nagradne igre, a prije objave novog nagradnog pitanja za slijedeći krug Nagradne igre. Objavom dobitnika smatra se objava imena, prezimena i adrese izvučenog Sudionika s točnim odgovorom na pitanje iz MAXtv nogometne pitalice.

2. Svaki dobitnik nagrade će u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitaka biti obaviješten o nagradi telefonskim putem, na broj s kojim je sudjelovao u Nagradnoj igri. Nagradu će dobitnik moći realizirati u dogovoru s Priređivačem.

Pravo na realizaciju nagrade imaju svi Sudionici - dobitnici nagrade:
-koji već imaju ugovorenu MAXtv uslugu a nemaju Sportski paket
-koji već imaju ugovorenu MAXtv uslugu i Sportski paket
-koji ugovore MAXtv uslugu u roku od tjedan dana od obavijesti o nagradi iz razloga što su dobili nagradu Sportski paket
-koji već imaju ugovorenu MAXtv uslugu sa Sportskim Plus paketom
-koji već imaju ugovorenu MAXtv uslugu - MAX3L paket koji uključuje i Sportski paket

U svim opcijama Priređivač će dobitniku osigurati pravo na korištenje nagrade kako je navedeno u članku 4. ovih Pravila nagradne igre. tj. korištenje usluge Sportski paket bez naknade u trajanju od jedne godine od dana realizacije nagrade, što:

-kod opcije Sportski Plus paket znači smanjenje mjesečne naknade u iznosu vrijednosti mjesečne naknade za Sportski paket, a ukoliko korisnik koji je osvojio godinu dana Sportskog paketa želi gledati Sportski Plus paket, morati će plaćati iznos razlike mjesečne naknade za Plus paket.

-kod opcije MAX3L znači smanjenje mjesečne naknade za MAX3L u iznosu vrijednosti mjesečne naknade za Sportski paket.

-kod opcije korisnika koji u trenutku dobivanja nagrade promotivno (po drugoj osnovi) koriste Sportski ili Sportski Plus paket, korištenje Sportskog paketa iz ove Nagradne igre počinje teći po isteku promotivnog razdoblja. Početak realizacije nagrade utvrditi će HT predstavnik prije obavještavanja dobitnika o nagradi te s dobitnikom nagrade definirati – usuglasiti - preuzimanje nagrade i početak realizacije.

Prava na korištenje nagrade - Sportski paket dobitnik gubi ako otkaže MAXtv prije iskorištavanja pogodnosti ostvarene u nagradnoj igri.

3. Dobitnici nagrada, nagradu trebaju preuzeti – početi koristiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, osim kod opcije promotivnog korištenja Sportskog ili Sportskog plus paketa . Ako dobitnici nagrade ne počnu koristiti u navedenom roku ili posebno utvrđenom i dogovorenom roku, Priređivač će ih u daljnjem roku od 8 dana ponovo obavijestiti o dobitku i odrediti naknadni rok za početak korištenja nagrade, ali ne duže od 10 dana.

4. Preuzimanjem nagrade, odnosno protekom rokova za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

5. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac.

Članak 8.


Prihvatom ovih Pravila Sudionici daju suglasnost da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač smije objaviti njihove osobne podatke (ime i prezime,adresa), uključivo audio i/ili videozapis (npr. fotografija dobitnika nagrade) u emisiji Tribina.hr, svim reprizama na MAXtv-u i lokalnim televizijama na kojima će se reprizirati emisija Tribina.hr, na internetskim stranicama www.maxtv.hr i www.tportal.hr te na facebook profilima HT-a(http://www.facebook.com/HrvatskiTelekom) (http://www.facebook.com/simpa.stimasvima), kao i ove podatke koristiti u promidžbene svrhe u vezi s Igrom, ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

Članak 9.


Priređivač u korist Hrvatskog crvenog križa uplaćuje 5% ukupne vrijednosti fonda Igre.

Članak 10.


Priređivač snosi sve troškove povezane s priređivanjem Igre.

Članak 11.


U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 12.


Za eventualne sporove Priređivača i Sudionika Igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 13.


Ova Pravila objavljuju se na internetskom portalu, tportal.hr stranicama prije početka Igre.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!