SITNO, ALI BITNO

Ministarstvo se hvali da je porastao broj pohvala na račun državnih službenika, ali nećete vjerovati o kojoj se brojci radi

08.02.2019 u 12:23

Bionic
Reading

Pada broj pritužbi, a raste broj pohvala na ponašanje državnih službenika, izvijestilo je u petak Ministarstvo uprave, što potvrđuje Izvješće o podnesenim pritužbama za neetično ponašanje državnih službenika Ministarstva uprave, koje pokazuje da je lani zaprimljeno 11,2 posto manje pritužbi u odnosu na 2017. godinu

Prema pojedinačnim izvješćima koje je Ministarstvo uprave zaprimilo od ministarstava, središnjih državnih ureda, državnih upravnih organizacija, ureda državne uprave u županijama, stručnih službi i ureda Hrvatskog sabora i Vlade te pravosudnih tijela, tijekom 2018. podneseno je ukupno 269 pritužbi na ponašanje i postupanje državnih službenika. U odnosu na 2017., kada su pristigle sveukupno 303 pritužbe, lani ih je zaprimljeno 11,22 posto manje, objavilo je Ministarstvo uprave na svojoj web stranici.

Od 269 pritužbi, etički povjerenici su riješili njih 240 - 33 pritužbe ocijenjene su osnovanima, 144 bile su neosnovane, za 51 osnovanost se nije mogla utvrditi, dok su u 12 slučajeva građani ili službenici odustali od pritužbe.

Trenutno se, prema izvješćima etičkih povjerenika, za 29 pritužbi još provjera osnovanost, navodi Ministarstvo uprave.

Najviše pritužbi na ponašanje službenika prema građanima

S obzirom na vrstu povrede Etičkog kodeksa, najviše pritužbi odnosilo se na ponašanje službenika prema građanima - 129 pritužbi. Zbog međusobnih odnosa službenika podneseno je 39 pritužbi, 33 su se odnosile na ponašanje nadređenih službenika, 33 na ponašanje državnih službenika u javnim nastupima, a šest na nedopušteno stjecanje materijalne ili druge koristi. Povjerenici za etiku nisu zaprimili niti jednu pritužbu zbog mogućeg sukoba interesa državnih službenika.

U odnosu na 2017. godinu, kada je podnesena 291 pritužba na neetično ponašanje državnih službenika, broj pritužbi u 2018. godini smanjen je za 51, odnosno za 17,53 posto, dok je postotak utemeljenih pritužbi pao s 15,46 posto na 13,75 posto.

Protiv troje službenika pokrenut je postupak zbog lake povrede službene dužnosti, dva postupka pokrenuta su zbog teške povrede službene dužnosti, u 14 slučajeva su državni službenici pisanim putem upozoreni na neetično ponašanje, a 14 službenika je upozoreno usmeno ili razgovorom s nadređenim službenikom.

Ministarstvo uprave na adresu elektroničke pošte zaprima i pohvale građana na rad državnih službenika. Tijekom prošle godine zaprimilo je i proslijedilo 14 pohvala, dok se 38 građana obratilo izravno povjerenicima za etiku koji su pohvale proslijedili službenicima.

U odnosu na 2017., kada su evidentirane 23 pohvale, lani su zaprimljene 52 pohvale, što je čak 126 posto više, ističe Ministarstvo uprave.