PAZITE KOD KOMBINACIJA

Rekordna prijava nuspojava lijekova

06.09.2009 u 10:49

Bionic
Reading

Agenciji za lijekove i medicinske proizvode lani je prijavljeno rekordnih 1.680 dojava o nuspojavama lijekova i medicinskih proizvoda koji su na hrvatskom tržištu, pri čemu se značajan broj prijava odnosio na nuspojave dječjih cjepiva, ali je zamjetan i porast prijava nuspojava kod bolesnika srednje životne dobi koji uzimaju četiri i više lijekova istovremeno

Zamijećeno je da se udio tih bolesnika lani povećao sa 20 posto, koliki je bio 2007. godine, na 26 posto, što pokazuje da uzimanje više lijekova istodobno povećava mogućnost njihove interakcije, a time i pojavu nuspojava.

Najviše nuspojava prijavljeno je na lijekove protiv infekcija, u koje se ubrajaju i cjepiva, na drugom su mjestu lijekovi za bolesti srca i krvnih žila, a na trećem antipsihotici. Uglavnom se radilo o pretjeranom farmakološkom učinku nekog lijeka ili alergijskim i metaboličkim reakcijama koje je izazvao.

Iz izvješća Agencije se iščitava i da je lani prvi put više od polovice prijavljenih nuspojava ispunjavalo kriterije ozbiljne nuspojave te da je nastavljen trend porasta broja prijava sumnji na nuspojavu sa smrtnim ishodom, iako se relativni udio tih nuspojava nije mijenjao.

Za 20 posto više prijava u prošloj godini najzaslužnije je tzv. spontano prijavljivanje zdravstvenih djelatnika koje je lani poraslo za 47 posto u odnosu na 2007. godinu. Među ukupno 1.680 prijava, njih 1.265 su uputili liječnici specijalisti, a najviše pedijatri, što se smatra rezultatom pojačane edukacije koja je u tom području pokrenuta prošle godine.

Porast prijava Hrvatsku ujedno svrstava na visoko 20. mjesto po učestalosti nuspojava među 96 zemalja u kojima se provodi program praćenja sigurnosti lijekova Svjetske zdravstvene organizacije.