Fotografija dana

Štovatelji sikhizma okupljaju se povodom festivala Maghi Mela u hramu u Maritsaru u Indiji.