Fotografija dana

Cisnadie u Transilvaniji u Rumunjskoj.