Fotografija dana

Lomače u Lewesu označavaju niz proslava 5. studenog vezanih uz Guya Fawkesa.