Fotografija dana

Jedna od kabina Treehotela u Haradsu u Švedskoj.