Fotografija dana

Piritizirani fosili amonita u Dorsetu u Velikoj Britaniji.