Fotografija dana

Milijuni rakova putuju na mjesto gdje će se pariti. Gary Tindale fotografirao je rakove na otoku Christmas.