Komentar

Nikolina Borčić

Nikolina Borčić diplomirala je njemački i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala je Europske studije na Sveučilištu u Zadru te doktorirala prvo lingvistiku, potom i komunikologiju na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Jezikom politike i političkom komunikacijom bavi se kako u magistarskom radu, tako i u oba doktorska rada. Pritom je naglasak na usporednim analizama njemačkih i hrvatskih političara i političarki. Na Veleučilištu VERN predaje njemački jezik, poslovnu komunikaciju, političke odnose s javnošću, političku komunikaciju i kreiranje i upravljanje imidžom slavnih. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova o jeziku politike i političkom komuniciranju, kao i izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu.