Komentar

Dario Kuntić

Dario Kuntić je projektni koordinator i predavač na Školi o političkim i ekonomskim aspektima Tajvana i istočne Azije koja se održava na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu političkih znanosti stekao je doktorat na temu američke globalne supremacije i globalnog terorizma. Bio je postdoktorski istraživač na Tajvanskoj zakladi za demokraciju te gostujući istraživač na Nacionalnom tajvanskom sveučilištu u Taipeiju na Tajvanu. Aktivni je sudionik više znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu te je objavio više znanstvenih i stručnih radova iz područja međunarodnih odnosa i sigurnosti.