Komentar

Biljana Borzan

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Socijaldemokratska partija Hrvatske

Članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) i Izaslanstva u zajedničkom parlamentarnom odboru bivše jugoslavenske Republike Makedonije (D-MK). Zamjenica u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO),
Odboru za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM) i Izaslanstvu u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u (D-ME)