Komentar

Ariana Vela

Jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Posjeduje više od petnaest godina iskustva rada na projektima financiranim iz fondova EU i portfelj projekata vrijednosti od 1,7 milijardi eura. U svojoj je karijeri radila s predstavnicima javnog, poslovnog i civilnog sektora, a specijalizirala se za pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturni i investicijskih fondova, pretpristupnih fondova i programa Unije. Idejna je začetnica i osnivačica prvog hrvatskog portala o EU fondovima eu-projekti.info. Trenutačno radi na pripremi infrastrukturnih i drugih projekata za ESIF, od kojih se posebno ističe njezin angažman na pripremi i provedbi projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom (tzv. Pelješki most) koji predstavlja najveći hrvatski projekt financiran iz fondova EU. Osnovala je i prvo hrvatsko učilište o fondovima EU pod nazivom Učilište EU PROJEKTI – ustanova za obrazovanje odraslih, koje je započelo s radom u 2015. godini te je dosad obrazovala više od 8.000 osoba iz različitih sektora.